Khảo về nghĩa Mộng, giải mã giấc mơ

  Âm, dương thành mộng Sách Nội kinh của vua Hoàng đế nói rằng: “Âm thịnh thì mộng lội nước to sợ sệt, dương thịnh thì mộng lửa to cháy bùng   Khảo về nghĩa Mộng Danh mục bài viết1  Âm, dương thành mộng2 Hư, thật thành mộng3 Hư tịnh (tĩnh) thành mộng 4 Sửa … Đọc tiếp Khảo về nghĩa Mộng, giải mã giấc mơ