Ngủ mơ thấy Dao, gươm, cờ, phan, chuông, trống báo mộng điềm gì?

 

 

Nằm mơ thấy đánh nhau báo điềm gì, giải mã giấc mơ thấy đánh nhau

 

Ngủ mơ thấy Dao, gươm, cờ, phan, chuông, trống

 

Nằm mơ thấy Dàn gặp cờ lọng, điềm đại cát lợi

Nằm mơ thấy Cờ lọng che mình, chủ về phú quý

Nằm mơ thấy Cờ phan nghênh tiếp, điềm phú quý lớn

Nằm mơ thấy Cờ phan ra hết, chủ về tật bệnh

Nằm mơ thấy Tay cầm tinh tiết, chủ về có ân thưởng

Ngủ mơ thấy nghi vệ vua, có điềm tốt lạ

Ngủ mơ thấy Thọ ban cờ xí, điềm cát lợi lớn

Ngủ mơ thấy Ôm cờ tinh cờ tiết, có quý nhân phù trợ

Ngủ mơ thấy Cờ dẫn vào núi, chủ về điềm hung

Ngủ mơ thấy Dàn gặp cờ lọng, điềm đại cát lợi

 

Ngủ mơ thấy chùa chiền, thần phật báo mộng điềm gì

 

Ngủ mơ thấy Cờ lọng che mình, chủ về phú quý

Ngủ mơ thấy Cờ phan nghênh tiếp, điềm phú quý lớn

Ngủ mơ thấy Cờ phan ra hết, chủ về tật bệnh

Ngủ mơ thấy Tay cầm tinh tiết, chủ về có ân thưởng

Ngủ mơ thấy Lọng trắng che mình, điềm đại cát lợi

Ngủ mơ thấy Chia dù cho người, chủ về phân tán

Ngủ mơ thấy người làm cờ mới, điềm đại cát lợi

Ngủ mơ thấy Tót dao ra đi, chủ về điềm đại cát

Ngủ mơ thấy Được dao của người, người đi sẽ về

Ngủ mơ thấy Người cho ba dao, làm quan chủ tỉnh

Ngủ mơ thấy Chém nhau với người, có phúc lành lớn

Ngủ mơ thấy Bị dao chảy máu, điềm được ăn uống

Ngủ mơ thấy Cầm dao đâm người, chủ về thất lợi

Ngủ mơ thấy Dao chém tự mình bị thương, điềm cát lợi lớn

Ngủ mơ thấy Được dao búa của người, lộc vị sẽ tới

Ngủ mơ thấy Dao rơi xuống nước, thê thiếp chết mất

Ngủ mơ thấy Thất lạc dao gươm, chủ về phá của

Ngủ mơ thấy Đeo dao gươm đi, điềm có tài lợi

Ngủ mơ thấy Mài dao gươm bén, điềm có đại lợi

Ngủ mơ thấy Mình mở dao gươm, thuộc về điềm xấu

Ngủ mơ thấy Gươm ở đầu giường, điềm đại cát lợi

Ngủ mơ thấy Đàn bà đeo gươm, có phúc lành lớn

Ngủ mơ thấy Đàn bà tót dao, chủ về có con

Ngủ mơ thấy Cầm kéo cắt đồ, chủ về sự được của

Ngủ mơ thấy Xem thấy cái kéo, chủ về chia của

Ngủ mơ thấy Kéo cắt gãy vế, thê thiếp bị hung

Ngủ mơ thấy Giáp trụ che mình, chủ về cát lợi

Ngủ mơ thấy ngọn giáo đâm, ngôi quan cát lợi

Ngủ mơ thấy quân binh thua, chắc có sự hung

Ngủ mơ thấy Chuông khánh có tiếng, người xa sắp về

 

Khảo về nghĩa Mộng, giải mã giấc mơ

 

Ngủ mơ thấy Chuông trống kêu vang, phúc lộc đem lại

Ngủ mơ thấy Đánh trống có tiếng, người đi sẽ về

Ngủ mơ thấy trống tiếng hay, có sự vui vẻ

(Bài viết thuộc chuyên mục giải mã giác mơ – được cung cấp bởi lý số phương đông)

 

Key liên quan:

mơ thấy kiếm đánh con gì

mơ thấy dao kiếm đánh con gì

mơ thấy cầm kiếm đánh con gì

mơ thấy cầm dao

chiêm bao thấy cầm kiếm

mơ thấy cầm dao chém người

mơ thấy cầm kiếm đánh nhau

mơ thấy dao kéo

Nếu như quý bạn muốn xem BÌNH GIẢI LÁ SỐ TỬ VI ONLINE MIẾN PHÍ, thì mời quý bạn tra cứu ngay lá số của mình bằng cách nhập đúng họ tên, ngày tháng năm sinh vào bảng tra cứu lá số dưới đây, để coi lá số tử vi của mình là tốt hay xấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *