Ngủ mơ thấy Cửa, cổng, giếng, bếp, cầu tiêu là điềm gì

Nằm mơ thấy Cửa tự nhiên mở, vợ có tư tình

Nằm mơ thấy Cửa cổng lẻ mở, chủ về đại cát

Nằm mơ thấy Cửa cổng vỡ nát, có sự hung tai

Nằm mơ thấy Cửa nhà mở lớn, có điều khẩu thật

Nằm mơ thấy Cung thành lấp lại, sự khẩu thật tới

Ngủ mơ thấy  Cửa cổng cao lớn, chủ về phú quý

Ngủ mơ thấy  Mới mở cửa cổng, điềm đại phú quý

Ngủ mơ thấy  Cửa cổng xảy mở, chủ về đại cát

Ngủ mơ thấy  Cửa cổng mở lớn, điềm đại cát lợi

Ngủ mơ thấy  Cửa nhà đổi mới, điềm sinh con sang

Ngủ mơ thấy  Cửa tự nhiên mở, vợ có tư tình

Ngủ mơ thấy  Cửa cổng nẽ mở, chủ về đại cát

Ngủ mơ thấy  Cửa cổng vỡ nát, có sự hung tai

Ngủ mơ thấy  Cửa nhà mở lớn, có điều khẩu thật

Ngủ mơ thấy  Cung thành lấp lại, sự khẩu thật tới

Ngủ mơ thấy  Cửa cổng đóng lắp, mọi sự chẳng thông

Ngủ mơ thấy  Cửa cổng phá hoại, chủ về đại hung

Ngủ mơ thấy  Cánh cửa tự nhiên gãy, tôi mọi chạy mất

Ngủ mơ thấy  Trong cửa cổng không người, thuộc điềm đại hung

Ngủ mơ thấy  Sửa rời cửa cổng, điềm đại cát lợi

Ngủ mơ thấy  Đá làm cửa cổng, thọ mệnh lâu dài

Ngủ mơ thấy  Trước cửa mọc cỏ, làm quan chủ tỉnh

Ngủ mơ thấy  Trước cửa thành ngòi, thành hố, làm việc chẳng nên

Ngủ mơ thấy  Thiên hoả đốt lửa, chủ về sự hung

Ngủ mơ thấy  Mái cổng có cửa nhỏ, chủ về tư tỉnh

Ngủ mơ thấy  Đào giếng thấy nước, tin xa sẽ về

Ngủ mơ thấy  Giếng tự nhiên huỷ hoại, trong nhà có sự đại hung

Ngủ mơ thấy  Trong giếng sôi trào, chủ về được của

Ngủ mơ thấy  Trong giếng khô cạn tán hết gia tài

Ngủ mơ thấy  Trong giếng chiếu mình, lộc vị đem tới

Ngủ mơ thấy  Mình sa trong giếng, tật bệnh đại hung

Ngủ mơ thấy  Nhà ở trong giếng, chủ về tật bệnh

Ngủ mơ thấy  Lấy nước trong trong giếng, điềm cát lẫn hung

Ngủ mơ thấy  Nước giếng đội bùn, chủ về xuất của

Ngủ mơ thấy  Trong giếng muốn khô, nhà sắp đồi bại

Ngủ mơ thấy  Trong giếng có cá, chủ về thân sang

Ngủ mơ thấy  Dòm giếng có tiếng, điều khẩu thật tới

Ngủ mơ thấy  Núp giấu trong giếng, có sự hình ngục

Ngủ mơ thấy  Say rơi trong giếng, sẽ có việc quan

Ngủ mơ thấy  Nhà đậu trong giếng, con trưởng bị hung

Ngủ mơ thấy  Người đi ra giếng, tin mừng sẽ đén

Ngủ mơ thấy  Khơi giếng, xây giếng, chủ về đại quý

Ngủ mơ thấy  Đồ đạc rơi xuống giếng, chắc có sự gấp

Ngủ mơ thấy  Dưới bếp nước chảy sẽ có của ngang

Ngủ mơ thấy  Dưới bếp cháy lửa, chủ về có thinh danh

Ngủ mơ thấy  Trong bếp nồi vỡ (vỡ) có điềm tử vong

Ngủ mơ thấy  Dưới bếp thổi lửa, cửa nhà phá tan

Ngủ mơ thấy  Dưới bếp đồ kêu, chủ về khẩu thật

Ngủ mơ thấy  Nhà có hai bếp, làm việc chẳng thành

Ngủ mơ thấy  Tu tạo nhà bếp, điềm đại cát lợi

Ngủ mơ thấy  Ở trong bếp quan, điềm được tài lộc

Ngủ mơ thấy  Tự mình thổi nấu bằng cối, điềm thê thiếp thác

Ngủ mơ thấy  Khơi cầu tiêu, chủ về được của ngang

Ngủ mơ thấy  Lên cầu tiêu ở trong phẩn tiện, điềm tốt

Ngủ mơ thấy  Trong cầu tiêu phân dật lên, điềm đại cát lợi

Ngủ mơ thấy  Ngồi trong đống phân, chủ về đại hung

Ngủ mơ thấy  Phân đất chất đống, chủ về được của.

 

Bài viết được cung cấp bởi http://lysophuongdong.vn/

 

Incoming search terms:

  • mơ thấy đóng cửa
  • chiêm bao thây cổng
  • nammothaycongnha
  • mo thay xay gieng
  • Mơ thấy nhà mình có cổng mới
  • mo thay lam cong rao
  • mo thay cong xay moi
  • mơ thấy cánh cổng
  • mơ cửa cổng bị mở
  • chiem bao thay ngoi cau tieu

About The Author

Related Posts

Add Comment