Ngủ mơ thấy Cung điện, thành quách, cửa nhà báo mộng điềm gì?

 

(Bài viết thuộc chuyên mục giải mã giác mơ – được cung cấp bởi lý số phương đông)

 

Ngủ mơ thấy Đi vào cung vua chúa, chủ về đại cát

Ngủ mơ thấy Bái yết trong trào đình, chủ về giàu sang

Ngủ mơ thấy Vào chủ vương hầu, điềm đại cát lợi

Ngủ mơ thấy Đi tới đạo cung thấy tiên, vận đại hanh thông

Ngủ mơ thấy Ngồi trong cung phủ, chủ về đại cát

Ngủ mơ thấy miễu thần rộng lớn, mọi việc đều lành

Ngủ mơ thấy Lên lầu gác đền đài, đều là điềm đại cát

 

Khảo về nghĩa Mộng, giải mã giấc mơ

 

Ngủ mơ thấy Trèo lên thềm cao, điềm đại phú quý

Ngủ mơ thấy Lầu cao uống rượu, phú quý tới nơi

Ngủ mơ thấy Nhà cất lầu cao, gia sự yên ổn

Ngủ mơ thấy Lên thành bị người lôi kéo, thuộc về điềm lành

Ngủ mơ thấy Lên thành bị người bắt, quan chức hiển vinh

Ngủ mơ thấy Thành quách rộng lớn, mừng có của nhiều

Ngủ mơ thấy Đi trong thành, điềm xấu

Ngủ mơ thấy Ra cửa thành, điềm tốt

Ngủ mơ thấy Khắp thành sắc xanh, chủ về có tin mừng

Ngủ mơ thấy Lên thành quách đỏ, chủ về sự đại cát

Ngủ mơ thấy Lợp nóc nhà trên thành, điềm đại cát lợi

Ngủ mơ thấy Lên nóc nhà, chủ về điềm giàu

Ngủ mơ thấy Ra ngoài vườn, chủ về điềm tốt

Ngủ mơ thấy Lên nóc nhà phá hoại, gia đạo suy đồi

Ngủ mơ thấy Trên thềm có quan tài, thân được an lạc.

Ngủ mơ thấy Nơi chính đường đổ lún, chủ nhà bị hung

Ngủ mơ thấy Phủ lợp nóc nhà, điềm tốt về trường thọ

Ngủ mơ thấy Cửa nhà đổi mới, điềm tốt về vận nhà trùng hưng

Ngủ mơ thấy Gió thổi nóc nhà động, chủ về dời đổi chỗ ở

Ngủ mơ thấy Rời vào nhà mới của người khác, thuộc về điềm tốt

Ngủ mơ thấy Chỗ ở đuổi nhà ra, vợ có sự mừng

Ngủ mơ thấy Dọn rời nhà nát, chủ về có vợ đẹp

Ngủ mơ thấy Có người cầm phòng cho mình, chủ về được ngôi quan

Ngủ mơ thấy Dạo nhà bần cùng, điềm đại cát lợi

Ngủ mơ thấy Tưới quét cửa nhà, người xa sẽ về

Ngủ mơ thấy Cầm bán ruộng nhà, chủ về mất ngôi

Ngủ mơ thấy Nhà vắng không người, chủ về chết mất

Ngủ mơ thấy Mình chui luồn dưới nóc nhà, có sự ám muội

Ngủ mơ thấy Qua nhà, vượt tường, sự nguy hiểm bỏ đi

Ngủ mơ thấy Tranh nhà với người, chủ điềm rất xấu

 

Ngủ mơ thấy chùa chiền, thần phật báo mộng điềm gì

 

Ngủ mơ thấy Tranh nhà với đàn bà, chủ về điềm tốt

Ngủ mơ thấy Giường phòng xảy gãy, chủ về điềm rất xấu

Ngủ mơ thấy Sân nhà lóm xuống thành hố, chủ về tử vong

Ngủ mơ thấy Vợ với trai ở dưới tường, ngôi quan trong cung sẽ tới

Ngủ mơ thấy Đào đất trên tường, chủ về sự thay đổi

Ngủ mơ thấy Người lính vào nhà, chủ về điềm rất tốt

Ngủ mơ thấy Bị chết về ngói rơi, đàn bà có sự tranh đấu

Ngủ mơ thấy Trong nhà đẻ ngựa, tin con trai tới

Ngủ mơ thấy Trong nhà mọc cỏ, nhà muốn không hư

Ngủ mơ thấy Trên nóc nhà mọc cây tùng (cây thông), cây bách (cây trắc), điềm thêm tuổi thọ

Ngủ mơ thấy Sửa sang ruộng nhà, có sự rất tốt

Ngủ mơ thấy Vào trong chùa chiền, điềm sinh quý tử

Ngủ mơ thấy Trong chùa có kinh, người đau hết bệnh

Ngủ mơ thấy Rời đổi chùa chiền, tật bệnh sẽ tới

Ngủ mơ thấy Khởi lập kho đụn, phúc lộc tới nơi

Ngủ mơ thấy Vào trong kho đụn, điềm đại cát xương

Ngủ mơ thấy Kho đụn đổ nát, trăm sự đều hung.

 

Key liên quan:

mơ thấy ngôi nhà cũ

nằm mơ thấy nhà đánh số mấy

ngủ mơ thấy chuyển nhà

nằm mơ thấy chuyển chỗ ở

nằm mơ thấy nhà bị sập

nằm mơ thấy sửa nhà

mơ thấy người khác xây nhà

mơ thấy nhà đang xây

Nếu như quý bạn muốn xem BÌNH GIẢI LÁ SỐ TỬ VI ONLINE MIẾN PHÍ, thì mời quý bạn tra cứu ngay lá số của mình bằng cách nhập đúng họ tên, ngày tháng năm sinh vào bảng tra cứu lá số dưới đây, để coi lá số tử vi của mình là tốt hay xấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *