Ngủ mơ thấy đồ may vá báo mộng điềm gì?

 

 

(Bài viết thuộc chuyên mục giải mã giác mơ – được cung cấp bởi lý số phương đông)

 

Ngủ mơ thấy gương, sáng là tốt, tối là xấu

Ngủ mơ thấy Lượm được gương, cưới được vợ đẹp

Ngủ mơ thấy Đem gương soi mình, tin xa sẽ tới

Ngủ mơ thấy Gương soi người khác, thê thiếp bị hung

Ngủ mơ thấy Được gương người khác, điềm sinh con sang

Ngủ mơ thấy Người khác đùa mình bằng gương, vợ sẽ bị hung

Ngủ mơ thấy Gương vỡ , chủ về vợ chồng ly biệt

Ngủ mơ thấy Thoa vàng động, có sự đi xa

Ngủ mơ thấy Vòng vàng thành đôi, điềm thêm ái thiếp

Ngủ mơ thấy Thoa, xuyến chạm nhau, điềm xấu về vợ ly biệt

Ngủ mơ thấy Thoa vàng sáng, chủ về sinh quý tử

Ngủ mơ thấy Thoa trỗ hoa, thê thiếp có gian nịnh

Ngủ mơ thấy Xuyến vàng, chủ về vợ chồng đánh lẫn

Ngủ mơ thấy Xuyến vàng bông đè, thê thiếp sinh ngoại tâm

Ngủ mơ thấy Người cho lược chải, điềm được thê thiếp

 

Khảo về nghĩa Mộng, giải mã giấc mơ

 

Ngủ mơ thấy Lược chải giường ngà, việc cũ đi hết

Ngủ mơ thấy cái lược, quý nhân dắt díu

Ngủ mơ thấy Được cái lược, điềm gai đẹp tới

Ngủ mơ thấy Chải lược ngà, bệnh hoạn chẳng sinh

Ngủ mơ thấy Được phấn, sáp hoặc dầu, điềm sinh con gái

Ngủ mơ thấy phấn sáp, chủ về đại lợi ích

Ngủ mơ thấy Được phấn nhồi, vợ sinh gái gian giảo

Ngủ mơ thấy khăn tay, chủ về sự khẩu thật

Ngủ mơ thấy Được kim chỉ, trăm sự đều nên.

 

 

Key liên quan:

mơ thấy máy may

mơ thấy khâu vá

mơ thấy may quần áo

mơ thấy kim khâu

mơ thấy kim chỉ

giải mã giấc mơ thấy cây kim

nằm mơ thấy bị kim đâm

mơ thấy kim gãy

Nếu như quý bạn muốn xem BÌNH GIẢI LÁ SỐ TỬ VI ONLINE MIẾN PHÍ, thì mời quý bạn tra cứu ngay lá số của mình bằng cách nhập đúng họ tên, ngày tháng năm sinh vào bảng tra cứu lá số dưới đây, để coi lá số tử vi của mình là tốt hay xấu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *