Ngủ mơ thấy Vua, quan, Tiên, Phật đòi gọi báo mộng điềm gì

 

 

Sau đây là các thông tin liên quan tới Ngủ mơ thấy Vua, quan, Tiên, Phật đòi gọi báo mộng điềm gì, giải mã các giấc mơ liên quan tới vua, quan, tiên, phật,…

 

Lưu ý: Những thông tin dưới đây được trích dẫn từ giải đoán giấc mộng của người xưa, vì thế chúng tôi sẽ không dịch nghĩa tường minh để bạn đọc có cái nhìn khách quan nhất.

 

 

Ngủ mơ thấy Vua chúa đòi gọi, chẳng có sự sợ thì có sự mừng

Ngủ mơ thấy Hậu phi đòi gọi, có yến ẩm hay là có tật bệnh

Ngủ mơ thấy Thái tử đòi gọi, điềm cát lợi mừng lớn

Ngủ mơ thấy Vua đòi cho ngồi, điềm tốt về phát tài

Ngủ mơ thấy Thấy lão quân (Tiên) nói, có phúc phận thành tiên

Ngủ mơ thấy Lạy Phật muốn động, điềm phát tài lớn

Ngủ mơ thấy Yết Thái thượng (Tiên) tâu bày công việc, điềm đại cát lợi

Ngủ mơ thấy Thần, Phật giật quở, đều điềm chẳng lành

Ngủ mơ thấy Đồng ngồi với vương hầu, điềm đại cát lợi

Ngủ mơ thấy Cầu yết quý nhân chẳng được, thuộc về điềm xấu

Ngủ mơ thấy Nói chuyện với thánh hiền, thuộc về điềm tốt

Ngủ mơ thấy Sứ mệnh vào cửa, điềm đại cát lợi

Nằm mộng thấy Người áo trắng triệu làm sư, chủ về tử vong

Nằm mộng thấy Lạy người tôn trưởng, có phúc đại cát

Nằm mộng thấy Thấy tổ khảo nói đòi ăn, thuộc về điềm tốt

Nằm mộng thấy Người biểu mình tốt lắm, tức là điềm xấu

Nằm mộng thấy Người biểu mình chết đi, tức là sống lâu

Nằm mộng thấy Người ở ngoài kêu mình ra, thuộc về điềm xấu

Nằm mộng thấy Người biểu chẳng dùng mình, tức là điềm tốt

Nằm mộng thấy Nói với người ác, có sự khẩu thật

Nằm mộng thấy Bị người giết hại, điềm tốt

Nằm mộng thấy Náu núp, điềm xấu

Nằm mộng thấy Mình mọc lông cánh bay, điềm đại cát lợi

Nằm mộng thấy Mình trốn đi được thoát, tật bệnh hết trừ

Nằm mộng thấy Mua bán đổi lẫn với người, chủ về có tật

Nằm mộng thấy Bần cùng có lính, chủ về đại cát

Nằm mộng thấy Hiệp bạn cùng đi, sự hung sẽ tới

Nằm mộng thấy Phàm thấy quý nhân, đều là cát lợi.

 

Trên đây là các thông tin liên quan tới Ngủ mơ thấy Vua, quan, Tiên, Phật đòi gọi báo mộng điềm gì, giải mã các giấc mơ liên quan tới vua, quan, tiên, phật,…Mong rằng, với những lý giải trên, quý bạn đọc sẽ hóa hung giải cát, mang tốt lành

Nếu như quý bạn muốn xem BÌNH GIẢI LÁ SỐ TỬ VI ONLINE MIẾN PHÍ, thì mời quý bạn tra cứu ngay lá số của mình bằng cách nhập đúng họ tên, ngày tháng năm sinh vào bảng tra cứu lá số dưới đây, để coi lá số tử vi của mình là tốt hay xấu.

Bài viết được cung cấp bởi http://lysophuongdong.vn/

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *