Xem ý nghĩa tên Luận, đặt tên Luận mang ý nghĩa gì

Ý nghĩa tên Luận, đặt tên Luận cho con có ý nghĩa gì

Nghĩa Hán Việt là trao đổi, thể hiện kiến thức tư duy, thái độ chia sẻ cầu thị

Xem ý nghĩa tên Minh Luận, đặt tên Minh Luận cho con có ý nghĩa gì

Minh là rõ ràng. Minh Luận là trao đổi tường tận, hàm nghĩa con người tri thức giỏi giang, thái độ cầu thị tốt đẹp

Xem y nghĩa tên Ngọc Luận, đặt tên Ngọc Luận cho con có ý nghĩa gì

Ngọc là đá quý. Ngọc Luận là lời trao đổi quý như vàng ngọc, thể hiện khí chất, tư cách con người

Trên đây là các thông tin liên quan tới ý nghĩa tên Luận, người tên Luận có ý nghĩa gì và bộ tên đệm cho tên Luận hay, có ý nghĩa. Bài viết được cung cấp bởi Lý số Phương Đông. Ngoài ra, trong chuyên mục Ý nghĩa tên, xin mời bạn đọc tham khảo các ý nghĩa tên khác trong bảng dưới đây:

 

Xem ý nghĩa tên Lợi, đặt tên Lợi cho con có ý nghĩa gì

Ý nghĩa tên Lợi, đặt tên Lợi cho con có đẹp không

Nghĩa Hán Việt là hữu ích, may mắn, chỉ vào điều tốt đẹp, thành quả như ý

Xem ý nghĩa tên Minh Lợi, đặt tên Minh Lợi cho con có đẹp không

Minh là sáng tỏ. Minh Lợi chỉ con người luôn có điều may mắn, ích lợi 1 cách tỏ tường

Xem ý nghĩa tên Thanh Lợi, đặt tên Thanh Lợi cho con có đẹp không

Thanh là trong sạch. Thanh Lợi là món lợi trong sạch, thể hiện con người may mắn hạnh phước cả đời

Xem ý nghĩa tên Thành Lợi, đặt tên Thành Lợi cho con có đẹp không

Thành là có được, Thành Lợi là kết quả có được như ý, thể hiện mong mỏi cha mẹ rằng con sẽ có cuộc đời may mắn dài lâu

Xem ý nghĩa tên Yên Lợi, đặt tên Yên Lợi cho con có đẹp không

Yên là ổn định an lành. Yên Lợi là món lợi tốt nguyên vẹn, ngụ ý cha mẹ xem con là điều may mắn của cuộc đời

Trên đây là các thông tin liên quan tới ý nghĩa tên Lợi, người tên Lợi có ý nghĩa gì và bộ tên đệm cho tên Lợi hay, có ý nghĩa. Bài viết được cung cấp bởi Lý số Phương Đông. Ngoài ra, trong chuyên mục Ý nghĩa tên, xin mời bạn đọc tham khảo các ý nghĩa tên khác trong bảng dưới đây:

 

Xem ý nghĩa tên Lộc, đặt tên Lộc cho con có ý nghĩa gì

Ý nghĩa tên Lộc, đặt tên Lộc cho con mang ý nghĩa gì

Nghĩa Hán Việt là quyền lợi, chỉ sự đầy đủ sung túc tốt đẹp, điềm may mắn hạnh phước

Xem ý nghĩa tên Bá Lộc, đặt tên Bá Lộc cho con mang ý nghĩa gì

Bá là to lớn. Bá Lộc là món lợi to lớn, ngụ ý con là điều may mắn, hạnh phước cho cha mẹ

Xem ý nghĩa tên Bửu Lộc , đặt tên Bửu Lộc cho con mang ý nghĩa gì

Bửu là bảo, quý giá. Bửu Lộc là lộc quý, chỉ con người quý báu

Xem ý nghĩa tên Đắc Lộc , đặt tên Đắc Lộc cho con mang ý nghĩa gì

Đắc Lộc nghĩa là được sự may mắn trọn vẹn, ngụ ý con là phần phúc lộc to lớn với cha mẹ

Xem ý nghĩa tên Đại Lộc , đặt tên Đại Lộc cho con mang ý nghĩa gì

Đại là lớn. Đại Lộc là món lợi lớn, hàm nghĩa con mang lại điều may mắn, phúc lộc cho cha mẹ

Xem ý nghĩa tên Đăng Lộc, đặt tên Đăng Lộc cho con mang ý nghĩa gì

Đăng là nhảy lên. Đăng Lộc là quyền lợi tăng thêm, chỉ con người may mắn thực thụ

Xem ý nghĩa tên Đức Lộc, đặt tên Đức Lộc cho con mang ý nghĩa gì

Đức là đạo đức. Đức Lộc là hạnh phước của đạo đức, hàm nghĩa cha mẹ xem con là hiện thân của may mắn lộc phúc trong đời

Xem ý nghĩa tên Gia Lộc, đặt tên Gia Lộc cho con mang ý nghĩa gì

Gia là tăng thêm. Gia Lộc là tăng thêm phúc lộc cho gia đình

Xem ý nghĩa tên Hữu Lộc, đặt tên Hữu Lộc cho con mang ý nghĩa gì

Hữu là có. Hữu Lộc nghĩa là người có phước phận hơn đời

Xem ý nghĩa tên Huy Lộc, đặt tên Huy Lộc cho con mang ý nghĩa gì

Huy là xán lạn. Huy Lộc chỉ con người mang đến niềm may mắn tốt đẹp

Xem ý nghĩa tên Minh Lộc, đặt tên Minh Lộc cho con mang ý nghĩa gì

Minh là sáng tỏ. Minh Lộc là món lợi trọn vẹn tỏ tường, ngụ ý con là điềm may mắn lớn với cha mẹ

Xem ý nghĩa tên Nhân Lộc, đặt tên Nhân Lộc cho con mang ý nghĩa gì

Nhân Lộc nghĩa là con người có đầy tài lộc hạnh phúc

Xem ý nghĩa tên Phú Lộc, đặt tên Phú Lộc cho con mang ý nghĩa gì

Phú là giàu sang, Lộc là tài lợi, Phú Lộc chỉ điều may mắn tài lợi vô cùng

Xem ý nghĩa tên Quang Lộc, đặt tên Quang Lộc cho con mang ý nghĩa gì

Quang là ánh sáng. Quang Lộc là phúc lộc đầy đủ rõ ràng, ngụ ý hạnh phúc con mang đến cho cha mẹ rất nhiều

Xem ý nghĩa tên Tấn Lộc, đặt tên Tấn Lộc cho con mang ý nghĩa gì

Tấn là tiến lên. Tấn Lộc là tiến đến hưởng may mắn. Cha mẹ chọn tên này để cầu cho con có cuộc sống tiến bộ may mắn không thôi

Xem ý nghĩa tên Thanh Lộc, đặt tên Thanh Lộc cho con mang ý nghĩa gì

Thanh là trong sạch. Thanh Lộc là món lợi thanh nhàn, trong sạch, hàm nghĩa con là món phúc lợi đẹp đẽ của cha mẹ

Xem ý nghĩa tên Thành Lộc, đặt tên Thành Lộc cho con mang ý nghĩa gì

Thành là có được. Thành Lộc chỉ vào con người có được món lợi lớn, cuộc sống hạnh phúc không thôi

Xem ý nghĩa tên Vĩnh Lộc, đặt tên Vĩnh Lộc cho con mang ý nghĩa gì

Vĩnh là dài lâu. Vĩnh Lộc là cái tên cha mẹ đặt để mong con có 1 cuộc đời hưởng phúc lộc lâu dài

Xem ý nghĩa tên Xuân Lộc, đặt tên Xuân Lộc cho con mang ý nghĩa gì

Xuân Lộc có nghĩa là món lộc đến vào mùa xuân, ngụ ý niềm vui cha mẹ khi có con thật toàn vẹn

Trên đây là các thông tin liên quan tới ý nghĩa tên Lộc, người tên Lộc có ý nghĩa gì và bộ tên đệm cho tên Lộc hay, có ý nghĩa. Bài viết được cung cấp bởi Lý số Phương Đông. Ngoài ra, trong chuyên mục Ý nghĩa tên, xin mời bạn đọc tham khảo các ý nghĩa tên khác trong bảng dưới đây:

 

Incoming search terms:

 • con gái tên lộc
 • dat ten loc co duoc ko

Xem ý nghĩa tên Liêm, Đặt tên Liêm cho con có hợp không

Xem ý nghĩa tên Liêm, đặt tên Liêm có ý nghĩa gì

Theo tiếng Hán – Việt “Liêm” có nghĩa là đức tính trong sạch, ngay thẳng, không tham của người khác, không tơ hào của công. Đây là tên thường đặt cho người con trai với mong muốn con có phẩm chất trong sạch, ngay thẳng, không tham lam

Xem ý nghĩa tên Bảo Liêm, đặt tên Bảo Liêm có ý nghĩa gì

“Liêm” có nghĩa là đức tính trong sạch, ngay thẳng. Bảo là qúy báu. Bảo Liêm có nghĩa con như báu vật quý giá của gia đình & sẽ là người trong sạch thẳng ngay.

Xem ý nghĩa tên Bích Liêm, đặt tên Bích Liêm có ý nghĩa gì

Bích là xanh biếc. Bích Liêm là bức rèm xanh, ngụ ý sự thanh cao tuyệt mỹ

Xem ý nghĩa tên Hằng Liêm, đặt tên Hằng Liêm có ý nghĩa gì

Hằng là mặt trăng. Hằng Liêm nghĩa là rèm trăng, chỉ người con gái cao quý đẹp đẽ

Xem ý nghĩa tên Hạnh Liêm, đặt tên  Liêm có ý nghĩa gì

Hạnh là đức hạnh. Hạnh Liêm chỉ con người đức hạnh liêm khiết rõ ràng

Xem ý nghĩa tên Hiểu Liêm , đặt tên Hiểu Liêm có ý nghĩa gì

Hiểu là buổi sáng. Hiểu Liêm là tên dùng chỉ người con trai tư chất đĩnh ngộ, phấm cách cao quý

Xem ý nghĩa tên Hiếu  Liêm, đặt tên Hiếu Liêm có ý nghĩa gì

“Liêm” có nghĩa là đức tính trong sạch, ngay thẳng. Hiếu là hiếu thảo, hiếu thuận. Hiếu Liêm có nghĩa cha mẹ mong con biết hiếu kính với ông bà cha mẹ, tính tình thẳng thắng, liêm khiết, là người tốt

Xem ý nghĩa tên Hoa Liêm, đặt tên Hoa Liêm có ý nghĩa gì

Hoa Liêm nghĩa là rèm hoa, ngụ ý con người đứng đắn tỏ tường

Xem ý nghĩa tên Hoàng Liêm, đặt tên Hoàng Liêm có ý nghĩa gì

Hoàng là màu vàng. Hoàng Liêm chỉ rèm vàng, ngụ ý con người thanh cao quý phái

Xem ý nghĩa tên Hồng Liêm, đặt tên Hồng Liêm có ý nghĩa gì

“Liêm” có nghĩa là đức tính trong sạch, ngay thẳng. Hồng là màu đỏ, màu của niềm vui, may mắn, cát tường. Hồng Liêm có nghĩa là cha mẹ mong con xinh đẹp, sống vui tươi & thanh liêm, trong sáng

Xem ý nghĩa tên Hương Liêm, đặt tên Hương Liêm có ý nghĩa gì

Hương là mùi thơm. Hương Liêm là rèm thơm, chỉ vào nơi cao quý, đường hoàng

Xem ý nghĩa tên Phúc Liêm, đặt tên Thanh Liêm có ý nghĩa gì

“Liêm” có nghĩa là đức tính trong sạch, ngay thẳng. Phúc là may mắn, tốt lành. Phúc Liêm có nghĩa cha mẹ mong con sống liêm khiết, trong sạch, luôn gặp may mắn, phúc đức, giàu sang

Xem ý nghĩa tên Thanh  Liêm, đặt tên  Liêm có ý nghĩa gì

“Thanh Liêm” có nghĩa là cha mẹ mong con có đức tính trong sạch, ngay thẳng, không tham lam

Xem ý nghĩa tên Thúy Liêm, đặt tên Thúy Liêm có ý nghĩa gì

Thúy là xanh biếc. Thúy Liêm chỉ người có đạo đức thanh khiết

Xem ý nghĩa tên Vĩnh Liêm, đặt tên Vĩnh Liêm có ý nghĩa gì

“Liêm” có nghĩa là đức tính trong sạch, ngay thẳng. Vĩnh có nghĩa là mãi mãi, mang ý nghĩa trường tồn, vĩnh viễn. Vĩnh Liêm có nghĩa là cha mẹ mong con sống trong sạch, ngay thẳng, liêm khiết cả đời tự hào không gian tham

Xem ý nghĩa tên Vũ Liêm, đặt tên Vũ Liêm có ý nghĩa gì

Vũ là võ. Vũ Liêm chỉ con người chính trực khí khái, liêm khiết mạnh mẽ

Xem ý nghĩa tên Xuân Liêm, đặt tên Xuân Liêm có ý nghĩa gì

Xuân là mùa xuân. Xuân Liêm có nghĩa là rèm xuân, chỉ người con gái phẩm hạnh đoan trang đẹp đẽ

Trên đây là các thông tin liên quan tới ý nghĩa tên Liêm, người tên Liêm có ý nghĩa gì và bộ tên đệm cho tên Liêm hay, có ý nghĩa. Bài viết được cung cấp bởi Lý số Phương Đông. Ngoài ra, trong chuyên mục Ý nghĩa tên, xin mời bạn đọc tham khảo các ý nghĩa tên khác trong bảng dưới đây:

 

Xem ý nghĩa tên Lam, đặt tên Lam cho con có đẹp không

Ý nghĩa tên Lam, đặt tên Lam cho con có ý nghĩa gì

“Lam” là tên gọi của một loại ngọc, có màu từ xanh nước biển ngả sang xanh lá cây, thường được ưa chuộng làm trang sức cho các đấng trị vì Ai Cập cổ đại, Ba Tư, Ấn Độ… vì màu sắc độc đáo của nó. Ngọc Lam còn có tác dụng trị bệnh, mang lại may mắn cho người mang nó. Tên “Lam” dùng để chỉ người có dung mạo xinh đẹp, quý phái cùng những phẩm chất cao sang của bậc vua chúa, sẽ mang lại may mắn, điềm lành cho những người thân yêu

Xem ý nghĩa tên Ánh Lam, đặt tên Ánh Lam cho con có ý nghĩa gì

Ánh trong tiếng Hán Việt là ánh sáng thể hiện sự soi rọi, chiếu sáng về 1 tương lai huy hoàng. “Lam” là tên gọi của một loại ngọc. Ánh Lam mang ý nghĩa là sự chiếu sáng của ngọc lam, mang ý nghĩa một tương lai may mắn, tốt đẹp & mong muốn con có 1 vẻ ngoài xinh đẹp, sáng sủa, thể hiện sự tinh anh

Xem ý nghĩa tên Bảo Lam, đặt tên Bảo Lam cho con có ý nghĩa gì

Bảo là của quý, Lam là ngọc. Bảo Lam có nghĩa là con quý giá như viên ngọc quý & mang đến may mắn cho mọi người

Xem ý nghĩa tên Bích Lam, đặt tên Bích Lam cho con có ý nghĩa gì

“Bích” & “Lam” đều là tên gọi của những loài ngọc quý. Tên “Bích Lam”, với chữ “Bích” thể hiện tính cách cao quý, thanh tao, là người tài năng, càng mài dũa càng rèn luyện sẽ càng tỏa sáng, và chữ “Lam” thể hiện dung mạo xinh đẹp, sáng ngời. Tên “Bích Lam” hội đủ những mong muốn tốt đẹp từ tâm tính đến ngoại hình mà cha mẹ dành cho con.

Xem ý nghĩa tên Giang Lam, đặt tên Giang Lam cho con có ý nghĩa gì

“Giang” có nghĩa là sông , “Lam” là màu xanh may mắn. “Giang Lam” mang ý nghĩa con như dòng sông xanh, xinh đẹp, thơ mộng và luôn gặp may mắn

Xem ý nghĩa tên Hiểu Lam, đặt tên Hiểu Lam cho con có ý nghĩa gì

“Lam” là ngọc & “Hiểu” là am tường, thông thái. Tên “Hiểu Lam” nhằm để chỉ con là người có dung mạo xinh đẹp, cốt cách cao sang, tâm hồn trong sáng và bản tính thông minh, hiểu biết, sống có lý lẽ

Xem ý nghĩa tên Hoàng Lam, đặt tên Hoàng Lam cho con có ý nghĩa gì

“Hoàng: màu vàng. Lam: màu xanh trộn giữa màu xanh da trời và màu vàng. Tên Hoàng Lam với ý nghĩa là sự hài hòa của đất trời.”

Xem ý nghĩa tên Kiều Lam, đặt tên Kiều Lam cho con có ý nghĩa gì

Theo tiếng Hán, tên “Kiều” mang ý nghĩa là người con gái xinh đẹp “Lam” là tên gọi của một loại ngọc. Kiều Lam có nghĩa con gái xinh đẹp như loài ngọc & mang đế may mắn tốt lành cho mọi người

Xem ý nghĩa tên Mỹ Lam, đặt tên Mỹ Lam cho con có ý nghĩa gì

Mỹ trong tiếng Hán là xinh đẹp, mỹ miều, Lam là ngọc Lam may mắn. Mỹ Lam chỉ người con gái xinh đẹp, dung mạo mỹ miều, tỏa sáng như ngọc & luôn có vận may

Xem ý nghĩa tên Ngọc Lam, đặt tên Ngọc Lam cho con có ý nghĩa gì

Tên “Ngọc Lam” thể hiện sự yêu quý, hãnh diện & trân trọng mà cha mẹ dành cho con cái. “Ngọc Lam” mang ý nghĩa con là viên ngọc quý cao sang. Khi đặt tên “Ngọc Lam” là bố mẹ mong cho con có dung mạo xinh đẹp, phong cách quý phái, cao sang, tâm hồn trong sáng như ngọc & luôn gặp may mắn, an lành.

Xem ý nghĩa tên Phương Lam, đặt tên Phương Lam cho con có ý nghĩa gì

“Phương” theo nghĩa Hán Việt là cỏ thơm, còn Lam là màu xanh của ngọc thể hiện sự may mắn. Phương Lam mang ý nghĩa là cỏ thơm may mắn. Với tên này cha mẹ mong con luôn được may mắn, phúc đức và lưu giữ được hương thơm, tiếng tốt lâu bền.

Xem ý nghĩa tên Quỳnh Lam, đặt tên Quỳnh Lam cho con có ý nghĩa gì

“Quỳnh” là tên một loài hoa tao nhã khiêm nhường nở trong đêm, mang hương thơm ngạt ngào. Tên “Quỳnh Lam” là để chỉ người con gái có dung mạo xinh đẹp nhưng không kiêu kỳ, bản tính khiêm nhường, tâm hồn thanh tao, trong sáng, một người con gái với phẩm chất đẹp, như ngọc ngà quý báu chỉ dành cho những người biết chờ đợi

Xem ý nghĩa tên Tham Lam, đặt tên Thanh Lam cho con có ý nghĩa gì

Thanh theo tiếng Hán – Việt là trong sạch, liêm khiết. Và lam là màu xanh của loại ngọc may mắn, cao quý. ” Thanh Lam” mang ý nghĩa con quý giá như loài ngọc & xinh đẹp, tinh tế, phẩm hạnh trong sạch, thanh cao

Xem ý nghĩa tên Thảo Lam, đặt tên Thảo Lam cho con có ý nghĩa gì

Theo nghĩa Hán – Việt, “Lam” là tên gọi của một loại ngọc thường được ưa chuộng làm trang sức cho các đấng trị vì Ai Cập cổ đại, Ba Tư, Ấn Độ… vì màu sắc độc đáo của nó. Ngọc Lam còn có tác dụng trị bệnh, mang lại may mắn cho người mang nó.”Thảo” là cỏ, là sự rộng lượng, tốt bụng, sự hiếu thảo. Tên “Thảo Lam ” là một cái tên rất hay và nhẹ nhàng dùng để gợi đến người đẹp hoàn hảo từ ngoại hình đến tinh cách,

Xem ý nghĩa tên Thiên Lam, đặt tên Thiên Lam cho con có ý nghĩa gì

“Thiên Lam” có nghĩa là viên ngọc quý của đất trời. Tên “Thiên Lam” mang ý nghĩa con sẽ có dung mạo xinh đẹp, tâm hồn trong sáng, luôn được mọi người yêu thương, nâng niu như ngọc như ngà

Xem ý nghĩa tên Tiểu Lam, đặt tên Tiểu Lam cho con có ý nghĩa gì

Tiểu trong tiếng Hán Việt là nhỏ, Lam là ngọc may mắn. Tiểu Lam có nghĩa là viên ngọc xinh đẹp nhỏ nhắn, đáng yêu & thể hiện mong muốn của cha mẹ cho con luôn gặp may mắn trong cuộc sống

Xem ý nghĩa tên Trúc Lam, đặt tên Trúc Lam cho con có ý nghĩa gì

“Trúc”: là cây thuộc họ tre, lá mọc thành từng chùm ở gần ngọn cây, thân có nhiều đốt có màu vàng. Trúc là một loại cây thuộc bộ tứ quý “Tùng, Cúc, Trúc, Mai”, biểu tượng cho người quân tử, sự thanh cao, ngay thẳng, trung thực, thật thà.”Lam” màu xanh, đậm hơn so với màu xanh da trời, màu của may mắn. Cái tên “Trúc Lam” gợi lên vẻ đẹp thanh cao cùng bản tính trung thực, thật thà trong tâm hồn và còn thể hiện mong muốn con luôn gặp may trong cuộc sống của cha mẹ.

Xem ý nghĩa tên Tuyền Lam, đặt tên Tuyền Lam cho con có ý nghĩa gì

“Tuyền” theo Hán việt là suối, Lam là màu xanh. Tuyền Lam chỉ một dòng suối xanh biếc. “Tuyền Lam” được dùng để đặt tên cho con gái. Với tên này cha mẹ gửi gắm ước mơ mong cuộc đời con sau này sẽ trong sáng, thanh cao, bình dị như dòng suối trong xanh.

Xem ý nghĩa tên Ý Lam, đặt tên Ý Lam cho con có ý nghĩa gì

Ý là ý chí, thể hiện sự quyết tâm & mạnh mẽ. Lam là ngọc. Ý Lam có nghĩa là con có ý chí kiên cường mạnh mẽ & dung mạo xinh đẹp, tương lai may mắn. Tên con là hội đủ những yếu tố hạnh phúc mà cha mẹ mong muốn

Trên đây là các thông tin liên quan tới ý nghĩa tên Lam, người tên Lam có ý nghĩa gì và bộ tên đệm cho tên Lam hay, có ý nghĩa. Bài viết được cung cấp bởi Lý số Phương Đông. Ngoài ra, trong chuyên mục Ý nghĩa tên, xin mời bạn đọc tham khảo các ý nghĩa tên khác trong bảng dưới đây:

 

Xem ý nghĩa tên Luân, Đặt tên Luân cho con có đẹp không

Ý nghĩa tên Luân, đặt tên  Luân cho con có ý nghĩa gì

Ý nghĩa: Nghĩa Hán Việt là quan hệ con người, thể hiện đạo đức, luân lý nhân thế

Xem ý nghĩa tên Minh Luân, đặt tên Minh Luân cho con có ý nghĩa gì

Ý nghĩa: Minh là sáng tỏ. Minh Luân hàm ý con người sống có mực thước nhân luân, trọng trách với đời

Xem ý nghĩa tên Thành Luân , đặt tên Thành Luân cho con có ý nghĩa gì

Ý nghĩa: Thành là thật sự. Thành Luân là mối quan hệ nhân thế chân thành, tốt đẹp, như cuộc đời của con sau này

Trên đây là các thông tin liên quan tới ý nghĩa tên Luân, người tên Luân có ý nghĩa gì và bộ tên đệm cho tên Luân hay, có ý nghĩa. Bài viết được cung cấp bởi Lý số Phương Đông. Ngoài ra, trong chuyên mục Ý nghĩa tên, xin mời bạn đọc tham khảo các ý nghĩa tên khác trong bảng dưới đây:

 

Xem ý nghĩa tên Lương, đặt tên Lương có ý nghĩa gì

Ý nghĩa tên Lương, đặt tên  Lương cho con có ý nghĩa gì

“Lương” trong tiếng Hán – Việt có nghĩa là người đức tính tốt lành, tài giỏi, thể hiện những tài năng, trí tuệ được trời phú. Tên “Lương” nghĩa là con sẽ được thiên phú các đức tính giỏi giang, thông minh, trí tuệ

Xem ý nghĩa tên Hoàng Lương, đặt tên  Lương cho con có ý nghĩa gì

Hoàng là màu vàng, thể hiện sự cao sang của bậc vua chúa. Hoàng Lương mang ý nghĩa con giỏi giang, tài năng như các đấng minh quân

Xem ý nghĩa tên Khánh Lương, đặt tên  Lương cho con có ý nghĩa gì

Khánh Lương mang ý nghĩa con là người tài năng, giỏi giang & luôn vui vẻ

Xem ý nghĩa tên Ngọc Lương, đặt tên  Lương cho con có ý nghĩa gì

Ngọc Lương mang ý nghĩa con vừa xinh đẹp, quyền quý như ngọc, tâm hồn trong sáng, thanh cao lại vừa giỏi giang, trí tuệ

Xem ý nghĩa tên Thiên Lương, đặt tên  Lương cho con có ý nghĩa gì

Thiên Lương có nghĩa là con thông minh, trí tuệ cao rộng, tầm nhìn bao quát, tài năng như được trời phú

Xem ý nghĩa tên Thu Lương, đặt tên  Lương cho con có ý nghĩa gì

Thu Lương mang ý nghĩa con là người tài sinh vào mùa thu

Xem ý nghĩa tên Tuệ Lương, đặt tên  Lương cho con có ý nghĩa gì

Tuệ trong Hán Việt nghĩa là thông minh, trí tuệ, hiểu biết am tường & Lương ý là lương thiện, nhân hậu, hiền hòa. Tên Tuệ Lương mang ý nghĩa con được hội đủ những đức tính tốt đẹp, vừa thông minh lanh lợi, hiểu biết vừa nhân ái, biết cách cư xử.

Trên đây là các thông tin liên quan tới ý nghĩa tên Lương, người tên Lương có ý nghĩa gì và bộ tên đệm cho tên Lương hay, có ý nghĩa. Bài viết được cung cấp bởi Lý số Phương Đông. Ngoài ra, trong chuyên mục Ý nghĩa tên, xin mời bạn đọc tham khảo các ý nghĩa tên khác trong bảng dưới đây:

 

Incoming search terms:

 • ý nghĩa tên lượng

Xem ý nghĩa tên Lập, tổng hợp bộ tên đệm đặt cho tên Lập

Ý nghĩa tên Lập, đặt tên Lập cho con có ý nghĩa gì

Nghĩa Hán Việt là đứng thẳng, thể hiện bản lĩnh nghiêm túc, chính chắn, rõ ràng

Xem ý nghĩa tên Quang Lập, đặt tên Quang Lập cho con có ý nghĩa gì

Quang nghĩa là ánh sáng. Quang Lập ngụ ý con người thẳng thắn, trung thực rõ ràng

Xem ý nghĩa tên Quốc Lập, đặt tên Quốc Lập cho con có ý nghĩa gì

Quốc là nước nhà. Quốc Lập là non nước vững bền, chỉ người con trai chí khí hiên ngang, hành sự mạnh mẽ

Trên đây là các thông tin liên quan tới ý nghĩa tên Lập, người tên Lập có ý nghĩa gì và bộ tên đệm cho tên Lập hay, có ý nghĩa. Bài viết được cung cấp bởi Lý số Phương Đông. Ngoài ra, trong chuyên mục Ý nghĩa tên, xin mời bạn đọc tham khảo các ý nghĩa tên khác trong bảng dưới đây:

 

Incoming search terms:

 • y nghia ten lap

Xem ý nghĩa tên Long, tổng hợp bộ tên đệm cho tên long hay, ý nghĩa nhất

Ý nghĩa tên Long, đặt tên Long cho con có ý nghĩa gì

“Long” theo nghĩa Hán – Việt là con rồng, biểu tượng của sự oai vệ, uy nghiêm, linh thiêng, tượng trưng cho bậc vua chúa đầy quyền lực. Tên “Long” để chỉ những người tài giỏi phi thường, phong cách của bậc trị vì, cốt cách cao sang, trí tuệ tinh anh

Xem ý nghĩa tên A Long, đặt tên A Long cho con có ý nghĩa gì

A Long thể hiện sự hùng mạnh đứng đầu, oai nghiêm, hùng dũng, quyền năng nhất, uy nghiêm, nổi trội nhất

Xem ý nghĩa tên Ái Long, đặt tên Ái Long cho con có ý nghĩa gì

Ái thể hiện sự dịu dàng, mềm mại, uyển chuyển. Long là rồng với sự thông minh, trí tuệ

Xem ý nghĩa tên Am Long, đặt tên Am Long cho con có ý nghĩa gì

Am Long thể hiện sự thông suốt, am hiểu, thấu đáo, thông minh, lanh lợi, lanh lẹ, oai nghi

Xem ý nghĩa tên An Long, đặt tên An Long cho con có ý nghĩa gì

An thể hiện sự an lành, bình yên; Long thể hiện sự thông minh, lanh lẹ, uy nghiêm, giỏi giang

Xem ý nghĩa tên Ân Long, đặt tên Ân Long cho con có ý nghĩa gì

“Ân Long” thể hiện sự chu đáo, tỉ mỉ, thông minh, giỏi giang, tài năng

Xem ý nghĩa tên Ấn Long, đặt tên Ấn Long cho con có ý nghĩa gì

“Ấn” là dấu ấn, dấu vết, vết tích; Long quyền uy, oai vệ, quyền năng, tài năng, mạnh mẽ

Xem ý nghĩa tên Ẩn Long, đặt tên Ẩn Long cho con có ý nghĩa gì

“Ẩn” chỉ sự khiêm nhường che dấu. “Long” là rồng. Với tên “Ẩn Long” cha mẹ mong con luôn ẩn bên trong một sự mạnh mẽ, giỏi giang và oai vệ.

Xem ý nghĩa tên Anh Long, đặt tên Anh Long cho con có ý nghĩa gì

Anh Long thể hiện một người nổi trội, thông minh, giỏi giang, uy nghiêm, hùng mạnh

Xem ý nghĩa tên Ánh Long, đặt tên Ánh Long cho con có ý nghĩa gì

“Ánh” là sự tỏa sáng, phản chiếu, lấp lánh; “Long” thông minh trí tuệ, tài năng, giỏi giang, nổi trội

Xem ý nghĩa tên Ảnh Long , đặt tên Ảnh Long cho con có ý nghĩa gì

“Ảnh Long” thể hiện hình ảnh con rồng hùng vĩ, oai nghiêm, dũng mảnh, hùng mạnh

Xem ý nghĩa tên Âu Long , đặt tên Âu Long cho con có ý nghĩa gì

Âu Long là thể hiện sự yên bình, tự do, tài năng, thông minh, trí tuệ, dũng cảm

Xem ý nghĩa tên Ấu Long, đặt tên Ấu Long cho con có ý nghĩa gì

“Ấu Long” là rồng nhỏ, vươn lên, khả năng phát triển mạnh, tương lai

Xem ý nghĩa tên Ba Long, đặt tên Ba Long cho con có ý nghĩa gì

“Ba Long” diễn tả sự mênh mang, mạnh mẽ, hàm ý con người quật khởi, kiên cường, mãnh liệt, uy nghiêm, hùng mạnh, mãnh liệt, trí tuệ

Xem ý nghĩa tên Bá Long, đặt tên Bá Long cho con có ý nghĩa gì

Long là rồng, biểu tượng của trí thông minh & thịnh vượng. Bá có nghĩa là bá chủ thống lĩnh 1 cõi. Bá Long có nghĩa con là loài rồng oai vệ thống lĩnh của muôn loài

Luận lá số tử vi 2018 – Lá số năm Mậu Tuất đầy đủ nhất cho 60 hoa giáp

Xem ý nghĩa tên Bắc Long, đặt tên Bắc Long cho con có ý nghĩa gì

“Bắc” hàm nghĩa chuẩn mực, rõ ràng, công bằng; “Long” hàm nghĩa uy nghiêm, trí tuệ, quyền lực, tài năng

Xem ý nghĩa tên Bách Long, đặt tên Bách Long cho con có ý nghĩa gì

Bách hay còn gọi là tùng, là thông, mang ý nghĩa nhiều, to lớn, thông tuệ, quý hiếm. Bách Long là rồng quý hiếm, to lớn, linh thiêng

Xem ý nghĩa tên Bạch Long, đặt tên Bạch Long cho con có ý nghĩa gì

Long là rồng, biểu tượng của trí thông minh & thịnh vượng. Bạch là màu trắng màu của sự trong sáng, thanh sạch. Bạch Long là con rồng trắng vừa xinh đẹp, thông minh vừa thanh cao quý phái

Xem ý nghĩa tên Bái Long, đặt tên Bái Long cho con có ý nghĩa gì

Bái Long thể hiện sự rõ ràng, minh bạch, tài năng, thông minh, mạnh mẽ

Xem ý nghĩa tên Bài Long, đặt tên Bài Long cho con có ý nghĩa gì

Bái Long thể hiện sự rõ ràng, minh bạch, nghiêm túc, tài năng, thông minh, mạnh mẽ,

Xem ý nghĩa tên Bản Long, đặt tên Bản Long cho con có ý nghĩa gì

“Bản” hàm ý cơ sở, gốc rễ nền tảng, chỗ xuất phát đầu tiên; “Bản Long” thể hiện uy nghiêm, tài năng, thông minh, hùng mạnh, rõ ràng.

Xem ý nghĩa tên Bang Long, đặt tên Bang Long cho con có ý nghĩa gì

“Bang Long” thể hiện sự quy tụ sức mạnh, khí thế lớn lao, oai nghiêm, mãnh liệt

Xem ý nghĩa tên Bàng Long, đặt tên Bàng Long cho con có ý nghĩa gì

“Bàng Long” chỉ người tài giỏi, sức mạnh, thịnh vượng, cơ nghiệp lớn

Xem ý nghĩa tên Băng Long, đặt tên Băng Long cho con có ý nghĩa gì

“Băng Long” thể hiện tên của con gái thông minh, lanh lẹ với tâm hồn trong sáng, trí tuệ, nghiêm túc

Xem ý nghĩa tên Bằng Long, đặt tên Bằng Long cho con có ý nghĩa gì

“Bằng Long” thể hiện sự công bằng, minh bạch, uy nghiêm, oai vệ, tài năng

Xem ý nghĩa tên Bảng Long, đặt tên Bảng Long cho con có ý nghĩa gì

“Bảng Long” là một cái tên thể hiện sự minh bạch, công khai, mạnh mẽ, cá tính, thông minh.

Xem ý nghĩa tên Bảo Long, đặt tên Bảo Long cho con có ý nghĩa gì

“Bảo Long” có nghĩa là con rồng quý. Với tên này cha mẹ mong con sẽ thành người tài giỏi phi thường, tương lai sáng lạng, thành công vang dội

Xem ý nghĩa tên Bạt Long, đặt tên Bạt Long cho con có ý nghĩa gì

Bạt thể hiện cương ngạnh, mạnh mẽ phóng túng; Long là rồng thể hiện sự linh thiêng, oai nghiêm, thông minh, mạnh mẽ

Xem ý nghĩa tên Bích Long, đặt tên Bích Long cho con có ý nghĩa gì

“Bích Long” thể hiện tên một người con gái tỏa sáng, mạnh mẽ, dung mạo xinh đẹp, phẩm chất cao quý, thông minh, trí tuệ.

Xem ý nghĩa tên Biên Long , đặt tên Biên Long cho con có ý nghĩa gì

“Biên Long” thể hiện người có trí tuệ hơn người, thông minh, tích lũy được trí tuệ

Xem ý nghĩa tên Biểu Long, đặt tên Biểu Long cho con có ý nghĩa gì

“Biểu Long” hàm ý chỉ sự hiện hữu của sức mạnh, trí tuệ, thông minh, lanh lợi

Xem ý nghĩa tên Binh Long, đặt tên Binh Long cho con có ý nghĩa gì

“Binh Long” lực lượng hùng mạnh, giỏi giang, kỷ luật, có tinh thần hành động, mạnh mẽ

Xem ý nghĩa tên Bính Long, đặt tên Bính Long cho con có ý nghĩa gì

Bính nghĩa là gốc rễ, dẫn đầu. Long là rồng mạnh mẽ, đứng đầu, nguồn gốc của sức mạnh.

Xem ý nghĩa tên Bình Long, đặt tên Bình Long cho con có ý nghĩa gì

Bình là cân bằng. Bình Long là cân sức với rồng, thể hiện người con trai tố chất mạnh mẽ

Xem ý nghĩa tên Bộ Long, đặt tên Bộ Long cho con có ý nghĩa gì

Bộ Long hàm chỉ người nắm giữ toàn bộ sức mạnh, quyền lực, hùng mạnh

Xem ý nghĩa tên Bội Long, đặt tên Bội Long cho con có ý nghĩa gì

Bội Long thể hiện sự hùng mạnh, uy nghiêm gấp đôi, tăng thêm sự oai vệ, linh thiêng

Xem ý nghĩa tên Bửu Long, đặt tên Bửu Long cho con có ý nghĩa gì

Bửu là từ đọc trại của Bảo, tức quý báu. Bửu Long chỉ người con trai mạnh mẽ như rồng

Xem ý nghĩa tên Ca Long, đặt tên Ca Long cho con có ý nghĩa gì

Ca Long như một khúc ca oai hùng, thiêng liêng, thể hiện quyền lực

Xem ý nghĩa tên Các Long, đặt tên Các Long cho con có ý nghĩa gì

Các Long thể hiện sự cao lớn, oai hùng, lớn mạnh, thông minh, trí thức, đẳng cấp xã hội.

Xem ý nghĩa tên Cẩm Long, đặt tên Cẩm Long cho con có ý nghĩa gì

“Cẩm Long” mang ý nghĩa vẻ đẹp thông minh, trí tuệ hơn người, thông minh, mạnh mẽ.

Xem ý nghĩa tên Cảnh Long, đặt tên Cảnh Long cho con có ý nghĩa gì

“Cảnh Long” mang ý nghĩa vẻ đẹp thông minh, sáng láng, hoàn mỹ, thánh thiện.

Xem ý nghĩa tên Cao Long, đặt tên Cao Long cho con có ý nghĩa gì

Hàm ý sự trên cao, đỉnh cao của sự thông minh, trí tuệ, oai nghiêm, sức mạnh.

Xem ý nghĩa tên Cát Long , đặt tên Cát Long cho con có ý nghĩa gì

“Cát Long” thể hiện sự tinh tế, phú quý, sung sướng, mạnh mẽ, thông minh

Xem ý nghĩa tên Cầu Long , đặt tên Cầu Long cho con có ý nghĩa gì

“Cầu Long” sự toàn vẹn của sức mạnh, thông minh, trí tuệ vẹn toàn

Xem ý nghĩa tên Chấn Long, đặt tên Chấn Long cho con có ý nghĩa gì

Chấn Long là rồng có sức mạnh rung chuyển, chấn động, sự oai nghiêm, linh thiêng rung chuyển, sự oai phong mạnh mẽ.

Xem ý nghĩa tên Chánh Long, đặt tên Chánh Long cho con có ý nghĩa gì

Chánh Long thể hiện một con người thông minh, chính trực, tài sức vẹn toàn, chính trực, công bằng.

Xem ý nghĩa tên Châu Long, đặt tên Châu Long cho con có ý nghĩa gì

Châu là ngọc ngà châu báu; Châu Long thể hiện vẻ đẹp thông minh, sáng tạo, tinh tế.

Xem ý nghĩa tên Chi Long, đặt tên Chi Long cho con có ý nghĩa gì

Chi Long hàm ý sự thông minh, tinh tế, quý phái, kế thừa trí tuệ, hoàn mỹ

Xem ý nghĩa tên Chí Long, đặt tên Chí Long cho con có ý nghĩa gì

Chí là đến; Chí Long là rèn giũa tinh tế, như mong muốn cha mẹ rằng con sẽ phấn đấu không ngừng trong cuộc sống, phát triển, đứng đầu.

Xem ý nghĩa tên Chiêu Long , đặt tên Chiêu Long cho con có ý nghĩa gì

Chiêu là sáng rỡ. Chiêu Long chỉ vào người con trai có khí chất sáng ngời, uy mãnh như rồng

Xem ý nghĩa tên Chính Long, đặt tên Chính Long cho con có ý nghĩa gì

“Chính” có nghĩa là đúng đắn, thẳng thắn, hợp với quy phạm, đúng theo phép tắc; Chính Long là một người có trí tuệ, thông minh, thẳng thắn.

Xem ý nghĩa tên Chỉnh Long, đặt tên Chỉnh Long cho con có ý nghĩa gì

“Chỉnh” là hoàn thiện, đầy đủ, thể hiện con người nghiêm túc, rõ ràng, tốt đẹp, Chỉnh Long thể hiện lớn mạnh hoàn chỉnh, thông minh toàn vẹn.

Xem ý nghĩa tên Chuẩn Long, đặt tên Chuẩn Long cho con có ý nghĩa gì

“Chuẩn” ý nghĩa chính xác; Chuẩn Long ngụ ý chỉ con người đĩnh đạc, chuẩn mực, thông minh, có sức mạnh, trí tuệ vẹn toàn.

Xem ý nghĩa tên Chức Long, đặt tên Chức Long cho con có ý nghĩa gì

“Chức” ý nghĩa vị trí, chức vụ; Chức long hàm ý chỉ người có vị trí chủ chốt, có sức mạnh, và sự uy nghiêm.

Xem ý nghĩa tên Chuyên Long, đặt tên Chuyên Long cho con có ý nghĩa gì

“Chuyên Long” hàm ý tập trung duy nhất vào sức mạnh, uy nghiêm, đĩnh đạc

Xem ý nghĩa tên Côn Long, đặt tên Côn Long cho con có ý nghĩa gì

Đỉnh Côn Lôn, ngọn núi cao hùng vĩ tại Trung Quốc, diễn tả ý nghĩa con người có vị trí cao, có sức mạnh phi thường, sự oai nghiêm

Xem ý nghĩa tên Công Long, đặt tên Công Long cho con có ý nghĩa gì

Công Long hàm ý chỉ người mang tính cách công bằng, chính trực, không thiên vị, thông minh, giỏi giang.

Xem ý nghĩa tên Cư Long, đặt tên Cư Long cho con có ý nghĩa gì

Cư Long là người có sức mạnh vững chắc, bền bỉ, trí tuệ hơn người, sự kiên định

Xem ý nghĩa tên Củng Long, đặt tên Củng Long cho con có ý nghĩa gì

Củng Long hàm chỉ sự bền chặt, vững chắc, sức mạnh chắc chắn

Xem ý nghĩa tên Cương Long, đặt tên Cương Long cho con có ý nghĩa gì

Cương Long chỉ người cương trực, thẳng ngay, tính tình cứng rắn, dáng vẻ mạnh mẽ, tráng kiện, trí tuệ hơn người, giỏi giang.

Xem ý nghĩa tên Cường Long, đặt tên Cường Long cho con có ý nghĩa gì

Cường Long hàm chỉ lực lưỡng, uy lực với nghĩa bao hàm sự nổi trội về thể chất, mạnh khỏe trên nhiều phương diện

6 Công cụ Coi bói tình yêu – Bói tuổi vợ chồng có hợp nhau hay nhất?

Xem ý nghĩa tên Cưu Long, đặt tên Cưu Long cho con có ý nghĩa gì

Cưu Long là sức mạnh liên kết, chặt chẽ, quyền lực tập trung

Xem ý nghĩa tên Cửu Long, đặt tên Cửu Long cho con có ý nghĩa gì

“Cửu Long” mang hàm ý chín rồng, thể hiện sự rộng lớn, oai nghiêm, thiêng liêng, vĩ đại

Xem ý nghĩa tên Đắc Long , đặt tên Đắc Long cho con có ý nghĩa gì

Đắc là được. Đắc Long là được như rồng, hàm nghĩa người con trai phong thái uy nghi mạnh mẽ như rồng

Xem ý nghĩa tên Dân Long, đặt tên Dân Long cho con có ý nghĩa gì

Dân Long thể hiện thông minh, giản dị, giỏi giang, không ganh đua, hơn thua.

Xem ý nghĩa tên Đăng Long, đặt tên Đăng Long cho con có ý nghĩa gì

Đăng là nhảy lên. Đăng Long nghĩa là rồng bay lên cao, thể hiện người con trai có khí chất mãnh liệt, phong thái phi phàm

Xem ý nghĩa tên Danh Long, đặt tên Danh Long cho con có ý nghĩa gì

Danh Long tiếng tăm về sức mạnh, vang lừng của uy nghiêm, nổi tiếng thông minh, trí tuệ

Xem ý nghĩa tên Di Long, đặt tên Di Long cho con có ý nghĩa gì

Di Long thể hiện sức mạnh tỏa sáng, sự thông minh giỏi giang, thể hiện sự sung sướng, vui vẻ

Xem ý nghĩa tên Dĩ Long, đặt tên Dĩ Long cho con có ý nghĩa gì

Dĩ là sự khởi đầu, phát triển. Dĩ Long phát triển về sức mạnh, oai hùng, thông minh, trí tuệ hơn người

Xem ý nghĩa tên Diễm Long, đặt tên Diễm Long cho con có ý nghĩa gì

Diễm Long ám chỉ tên người con gái thông minh, kiều diễm, lỗng lẫy, trí tuệ hơn người.

Xem ý nghĩa tên Diên Long, đặt tên Diên Long cho con có ý nghĩa gì

Diên Long dài lâu, bền bỉ, ngụ ý về con người sâu sắc, giỏi giang

Xem ý nghĩa tên Diệp Long, đặt tên Diệp Long cho con có ý nghĩa gì

Diệp Long ngụ ý sự giàu sang, phú quý, giỏi giang, tài năng

Xem ý nghĩa tên Diệu Long, đặt tên Diệu Long cho con có ý nghĩa gì

Thông minh, dịu dàng, giỏi giang, đảm đang, tài năng nổi trội, đoan trang.

Xem ý nghĩa tên Dĩnh Long, đặt tên Dĩnh Long cho con có ý nghĩa gì

Dĩnh Long sự thông minh hơn nguời, giỏi giang, trí tuệ, tài giỏi

Xem ý nghĩa tên Định Long, đặt tên Định Long cho con có ý nghĩa gì

Định là an tĩnh. Định Long là con rồng an tĩnh, chỉ vào người con trai có khí chất oai hùng, phong thái trầm tĩnh hiên ngang

Xem ý nghĩa tên Doãn Long, đặt tên Doãn Long cho con có ý nghĩa gì

Doãn Long sức mạnh trên cao, uy nghiêm, đỉnh cao trí tuệ hơn người

Xem ý nghĩa tên Doanh Long, đặt tên Doanh Long cho con có ý nghĩa gì

Doanh Long hàm ý đầy đủ, rộng lớn, bể cả, ngụ ý con người có tấm lòng khoáng đạt, rộng rãi, đức độ, tài năng, giỏi giang, quyền lực.

Xem ý nghĩa tên Du Long, đặt tên Du Long cho con có ý nghĩa gì

Du Long thể hiện sự tự do, rộng lớn, hùng vĩ, bao la

Xem ý nghĩa tên Dũ Long, đặt tên Dũ Long cho con có ý nghĩa gì

Dũ Long thể hiện một người luôn hướng đến sự rộng lớn, hoàn thiện, hoàn mỹ

Xem ý nghĩa tên Đức Long, đặt tên Đức Long cho con có ý nghĩa gì

Đức Long chỉ vào người con trai có đạo đức cao quý, tính cách như rồng

Xem ý nghĩa tên Duy Long, đặt tên Duy Long cho con có ý nghĩa gì

Duy Long là tên riêng được đặt cho con trai ở Việt Nam. Theo tiếng Hán, Duy nghĩa là suy nghĩ, Long nghĩa là con rồng- một loài vật linh thiêng và sức mạnh. Duy Long mang ý nghĩa con là con rồng uy nghiêm, tài giỏi & biết tư duy suy nghĩ thấu đáo.

Xem ý nghĩa tên Gia Long, đặt tên Gia Long cho con có ý nghĩa gì

Long là rồng, biểu tượng của trí thông minh & thịnh vượng. Gia là nhà. Gia Long là con rồng của gia đình, quý giá & mang may mắn, thịnh vượng cho mọi người

Xem ý nghĩa tên Giang Long, đặt tên Giang Long cho con có ý nghĩa gì

Giang Long là rồng ở dưới sông, thể hiện người con trai có phong thái tốt đẹp, tư chất hơn người

Xem ý nghĩa tên Hạ Long, đặt tên Hạ Long cho con có ý nghĩa gì

Long là rồng, biểu tượng của trí thông minh & thịnh vượng. Hạ là mùa hè. Hạ Long là con rồng mùa hè, tươi trẻ, năng động, thông minh, tài giỏi hơn người. Hạ Long còn là tên 1 danh lam thắng cảnh đẹp, niềm tự hào trong các điểm đến du lịch của nước ta, nổi tiếng với phong cảnh hùng vĩ, trong xanh, thu hút, với ý nghĩa này, tên Hạ Long có nghĩa là đánh dấu kỉ niệm của cha mẹ

Xem ý nghĩa tên Hải Long, đặt tên Hải Long cho con có ý nghĩa gì

“Theo tiếng Hán Việt, Hải nghĩa là biển, Long nghĩa là rồng. Hải Long là rồng biền, thường lấy để đặt tên cho bé trai với mong muốn đứa bé mạnh khỏe, phúc đức, dũng cảm, mạnh mẽ.”

Xem ý nghĩa tên Hiểu Long, đặt tên Hiểu Long cho con có ý nghĩa gì

Hiểu là sáng sớm. Hiểu Long có nghĩa là con rồng trẻ tuổi, thể hiện người con trai mạnh mẽ tráng kiện, oai dũng như rồng

Xem ý nghĩa tên Hoàng Long, đặt tên Hoàng Long cho con có ý nghĩa gì

“Hoàng Long theo tiếng Hán Việt nghĩa là con rồng vàng, rồng của Vua. Tên này thường được đăt cho các bé trai, thể hiện mong muốn con sẽ trở nên mạnh mẽ, trở thành người quân tử được cả xã hội kính nể.”

Xem ý nghĩa tên Hồng Long, đặt tên Hồng Long cho con có ý nghĩa gì

Long là rồng, biểu tượng của trí thông minh & thịnh vượng. Hồng có nghĩa là màu đỏ, chỉ sự mạnh mẽ, quyến rũ. Hồng Long là con rồng đỏ ý nghĩa là cha mẹ mong con mạnh mẽ, thông minh, tương lai con oai phong, thịnh vượng

Xem ý nghĩa tên Hưng Long, đặt tên Hưng Long cho con có ý nghĩa gì

“Hưng Long” mang ý nghĩa con sẽ như loài rồng mạnh mẽ, trí tuệ tinh anh, mang đến hưng thịnh, sung túc cho cả gia đình

Xem ý nghĩa tên Khắc Long, đặt tên Khắc Long cho con có ý nghĩa gì

Khắc là đối đầu. Khắc Long là kẻ có khả năng đối địch với rồng, chỉ con người mạnh mẽ can trường

Xem ý nghĩa tên Khải Long, đặt tên Khải Long cho con có ý nghĩa gì

Long là rồng, biểu tượng của trí thông minh & thịnh vượng. Khải là vui tươi, phấn khởi. Khải Long mang ý nghĩa con là con rồng mang niềm vui, sự khải hoàng cho gia đình

Xem ý nghĩa tên Khang Long, đặt tên Khang Long cho con có ý nghĩa gì

Khang là mạnh khỏe. Khang Long là con rồng mạnh mẽ, chỉ người con trai tài sức hơn người

Xem ý nghĩa tên Khánh Long, đặt tên Khánh Long cho con có ý nghĩa gì

Long là rồng, biểu tượng của trí thông minh & thịnh vượng. Khánh là vui mừng, tốt đẹp. Khánh Long mang ý nghĩa con là con rồng may mắn, mang tin vui, thịnh vượng & tốt đẹp cho gia đình

Xem ý nghĩa tên Kiến Long, đặt tên Kiến Long cho con có ý nghĩa gì

Long là rồng, biểu tượng của trí thông minh & thịnh vượng. Kiến là dựng nên, tạo nên sự nghiệp lớn. Kiến Long có nghĩa là con thông minh, tài trí biết kiến tạo 1 tương lai huy hoàng, thịnh vượng

Xem ý nghĩa tên Kim Long, đặt tên Kim Long cho con có ý nghĩa gì

Kim Long có nghĩa là rồng vàng. Với hình ảnh của loài rồng cao quý, cha mẹ mong con có trí tuệ thông thái như rồng, uy nghi, dũng mãnh & tương lai hưng thịnh, sung túc.

Xem ý nghĩa tên Lam Long, đặt tên Lam Long cho con có ý nghĩa gì

Long là rồng, biểu tượng của trí thông minh & thịnh vượng. Lam là ngọc màu xanh may mắn. Lam Long là con rồng xanh, ý nghĩa là tương lai con sẽ thông minh, trí tuệ, oai nghi hơn người, cuộc sống ấm no, giàu có thịnh vượng như loài rồng & luôn gặp may mắn

Xem ý nghĩa tên Linh Long, đặt tên Linh Long cho con có ý nghĩa gì

Long là rồng, biểu tượng của trí thông minh & thịnh vượng. Linh là linh thiêng, may mắn. Linh Long là con rồng thiêng, ý nghĩa con là con rồng may mắn, mang điều tốt đẹp và phù hộ cho gia đình

Xem ý nghĩa tên Minh Long, đặt tên Minh Long cho con có ý nghĩa gì

“Theo tiếng Hán Việt, Minh là minh mẫn, sáng suốt, thông minh; Long: con rồng. Minh Long: con rồng thông minh. Đây là tên gọi được nhiều gia đình, doanh nghiệp hoặc công ty ưa thích, với mong muốn sẽ gặp nhiều may mắn, tương lai xán lạn.”

Xem ý nghĩa tên Nam Long, đặt tên Nam Long cho con có ý nghĩa gì

Long là rồng, biểu tượng của trí thông minh & thịnh vượng. Nam là phương Nam. Nam Long mang ý nghĩa con là người tài đức, nổi danh, trí tuệ vượt bậc từ phương nam

Xem ý nghĩa tên Ngân Long, đặt tên Ngân Long cho con có ý nghĩa gì

Ngân Long là rồng bạc, thể hiện người tài cán quý giá, uy mãnh như rồng

Xem ý nghĩa tên Nghĩa Long, đặt tên Nghĩa Long cho con có ý nghĩa gì

Long là rồng, biểu tượng của trí thông minh & thịnh vượng. Nghĩa là đạo lý, sống biết trước biết sau, biết trọng lẽ phải. Nghĩa Long là con rồng của chính nghĩa, ý nói con sẽ thông minh, lanh trí, sống có nghĩa có tình, biết quan tâm mọi người

Xem ý nghĩa tên Ngọc Long, đặt tên Ngọc Long cho con có ý nghĩa gì

Long là rồng, biểu tượng của trí thông minh & thịnh vượng. Ngọc là báu vật, quý giá & xinh đẹp. Ngọc Long có nghĩa con như viên ngọc rồng quý giá của gia đình, có thêm con là điều may mắn & hạnh phúc của gia đình. Con sẽ mang lại sự thịnh vượng cho gia đình nhờ các bản tính thông minh, tài giỏi như loài rồng

Xem ý nghĩa tên Ngữ Long, đặt tên Ngữ Long cho con có ý nghĩa gì

Ngữ là lời nói. Ngữ Long là tiếng rồng gầm rú, thể hiện con người có sức mạnh siêu việt

Xem ý nghĩa tên Ngự Long, đặt tên Ngự Long cho con có ý nghĩa gì

Ngự Long chỉ thế con rồng mạnh mẽ quyền uy, chỉ người con trai hùng bá kiên cường

Xem ý nghĩa tên Nguyên Long, đặt tên Nguyên Long cho con có ý nghĩa gì

Nguyên là toàn vẹn. Nguyên Long ngụ ý người toàn vẹn năng lực như rồng trong truyền thuyết

Xem ý nghĩa tên Nhân Long, đặt tên Nhân Long cho con có ý nghĩa gì

Long là rồng, biểu tượng của trí thông minh & thịnh vượng. Nhân là nhân hậu, nhân ái. Nhân Long là lòng nhân ái của loài rồng, ý nói dù là chúa tể, linh thiêng trong tứ linh, cai trị vạn loài nhưng ngoài thông minh, tài trì rồng còn nhân ái, hiểu chuyện, biết đối nhân xử thế & cha mẹ mong con sẽ có được sự đức hạnh của loài rồng thiêng

Xem ý nghĩa tên Nhật Long, đặt tên Nhật Long cho con có ý nghĩa gì

Nhật là ban ngày, mặt trời. Long là rồng. Nhật Long là con rồng ban ngày, ý nói con dũng mãnh, oai phong, trí tuệ tinh tế như con rồng của trời. Ngoài ra tên Long còn thể hiện sự giàu có, quyền uy vì Long là biểu tượng của vua chúa. Nhật Long còn mang ý nghĩa tương lai con sẽ luôn may mắn, hưng thịnh như được rồng chiếu sáng.

Xem ý nghĩa tên Như Long, đặt tên Như Long cho con có ý nghĩa gì

Như Long ngụ ý người có phẩm chất năng lực to lớn mạnh mẽ, ví như rồng hiện thân

Xem ý nghĩa tên Phi Long, đặt tên Phi Long cho con có ý nghĩa gì

Chữ “Long” theo nghĩa Hán-Việt, có nghĩa là con rồng – Người xưa nói rồng làm mây và mưa, là một trong bốn giống linh (Long – Lân – Quy – Phụng) – Là biểu tượng cho vua, ý nói người tài giỏi phi thường. Chữ “Phi” theo nghĩa Hán-Việt có nghĩa là nhanh như bay. Tên “Long Phi” dùng để chỉ người tài giỏi phi thường, có dòng dõi với vua chúa. Cha mẹ đặt tên con là “Long Phi” nhằm mong muốn con mình có cuộc sống giàu sang, phú quý, tài giỏi và thành công.

Xem ý nghĩa tên Phước Long, đặt tên Phước Long cho con có ý nghĩa gì

Long là rồng, biểu tượng của trí thông minh & thịnh vượng. Phước là hạnh phúc, may mắn. Phước Long có nghĩa là phước đức của loài rồng, ý nói con là may mắn của gia đình, sẽ đem lại sự thịnh vượng & hạnh phúc

Xem ý nghĩa tên Phương Long, đặt tên Phương Long cho con có ý nghĩa gì

Long là rồng, biểu tượng của trí thông minh & thịnh vượng. Phương là tứ hướng, đường đi, phương hướng. Phương Long mang ý nghĩa con sẽ như rồng trên trời tự do vẫy vùng khắp nơi, con lớn lên sẽ là người năng động, hoạt bát & thông minh

Xem ý nghĩa tên Song Long, đặt tên Song Long cho con có ý nghĩa gì

Long là rồng, biểu tượng của trí thông minh & thịnh vượng. Song là 2. Song Long là hình ảnh 2 con rồng mạnh mẽ, đầy uy lực. Tên Song Long mang ý nghĩa cha mẹ mong cho tương lai con thịnh vượng như rồng bay trên trời

Xem ý nghĩa tên Tấn Long, đặt tên Tấn Long cho con có ý nghĩa gì

Long là rồng, biểu tượng của trí thông minh & thịnh vượng. Tấn là tới, ý chỉ sự không ngừng phát triển, thành đạt, tốt đẹp may mắn. Tấn Long là con rồng đi tới, ý nói tương lai con thịnh vượng sung túc như loài rồng mang may mắn, giàu có & ngày càng tiến tới phát triển không ngừng

Xem ý nghĩa tên Thạch Long, đặt tên Thạch Long cho con có ý nghĩa gì

Thạch là đá. Thạch Long là tên dùng chỉ người có khí chất mạnh mẽ, cứng rắn kiên định

Xem ý nghĩa tên Thanh Long, đặt tên Thanh Long cho con có ý nghĩa gì

“Thanh Long” là con rồng xanh với ý nghĩa con sẽ tỏa sáng với tài năng & trí tuệ phi thường như loài rồng linh thiêng và tính tình thanh khiết, liêm chính

Danh sách đơn vị cung cấp công cụ xem ngày chuẩn nhất

Xem ý nghĩa tên Thiên Long, đặt tên Thiên Long cho con có ý nghĩa gì

“Thiên Long” có nghĩa là con rồng của trời đất. Gợi lên 1 tương lai tươi sáng với ý chí khát vọng sống mãnh liệt. Con sẽ hội đủ sự thông minh, tài trí của loài rồng, phát huy tài năng để đạt đến tương lai tốt đẹp nhất, mạnh mẽ và thành công trong sự nghiệp.

Xem ý nghĩa tên Thiện Long, đặt tên Thiện Long cho con có ý nghĩa gì

Long là rồng, biểu tượng của trí thông minh & thịnh vượng. Thiện là hiền, là nhân từ, chỉ về lòng tốt. Thiện Long là con rồng nhân từ, có nghĩa con như con rồng, thông minh, trí tuệ tinh anh nhưng vẫn nhân từ đức độ

Xem ý nghĩa tên Thiếu Long, đặt tên Thiếu Long cho con có ý nghĩa gì

Thiếu là nhỏ bé. Thiếu Long là con rồng trẻ, hàm nghĩa người con trai tài cán sung mãn

Xem ý nghĩa tên Thường Long, đặt tên Thường Long cho con có ý nghĩa gì

Long là rồng, biểu tượng của trí thông minh & thịnh vượng. Thường có nghĩa là lâu dài không thay đổi. Thường Long có nghĩa con sẽ luôn thông minh, lanh lợi như loài rồng, sống thịnh vượng & uy nghi cả đời

Xem ý nghĩa tên Tiểu Long , đặt tên Tiểu Long cho con có ý nghĩa gì

Tiểu Long là con rồng nhỏ, thể hiện con người có khí chất oai dũng như loài rồng

Xem ý nghĩa tên Toàn Long, đặt tên Toàn Long cho con có ý nghĩa gì

Toàn là đầy đủ. Toàn Long là con rồng hoàn thiện, ngụ ý người con trai có sức mạnh trọn vẹn như loài rồng

Xem ý nghĩa tên Triệu Long, đặt tên Triệu Long cho con có ý nghĩa gì

Triệu là chiêu dụ. Triệu Long là người có tài năng điều khiển sai khiến loài rồng

Xem ý nghĩa tên Trung Long, đặt tên Trung Long cho con có ý nghĩa gì

Long là rồng, biểu tượng của trí thông minh & thịnh vượng. Trung là tấm lòng của bậc quân tử, sống trung thành không dễ thay lòng đổi dạ. Trung Long mang ý nghĩa con sẽ thông minh, quân tử & có cuộc sống thịnh vượng

Xem ý nghĩa tên Trường Long, đặt tên Trường Long cho con có ý nghĩa gì

“Trường” có nghĩa là trãi dài vô tận, vươn cao vươn xa, thể hiện sự trường tồn, vĩnh cửu. Đi cùng tên “Long” có nghĩa là rồng, tượng trưng cho sự hưng thịnh, giàu có, uy quyền & may mắn, tên “Trường Long” có ý nghĩa con sẽ có cuộc sống sung sướng, thịnh vượng may mắn cả đời

Xem ý nghĩa tên Tuấn Long, đặt tên Tuấn Long cho con có ý nghĩa gì

“Tuấn Long” mang ý nghĩa con sẽ trở thành người tài giỏi xuất chúng, cốt cách cao sang, nhiều người nể phục, bản tính thông minh, tinh anh như loài rồng thiêng & dung mạo tuấn tú, thu hút

Xem ý nghĩa tên Vũ Long, đặt tên Vũ Long cho con có ý nghĩa gì

Đây là tên thường đặt cho bé trai với ý nghĩa con oai phong, uy vũ, dũng mãnh như hình ảnh của loài rồng mạnh mẽ, uy nghi, tối cao. Ý mong muốn con thông minh, dáng vẻ oai vệ, được nhiều người nể phục, là người tài đức, có tương lai huy hoàng, sáng lạng, có vị thế cao trong xã hội.

Xem ý nghĩa tên Xuân Long, đặt tên Xuân Long cho con có ý nghĩa gì

Long là rồng, biểu tượng của trí thông minh & thịnh vượng. Xuân là mùa xuân mùa của hạnh phúc, an lành may mắn. Xuân Long là con rồng mùa xuân, ý nói con sẽ mang lại sự thịnh vượng, vui tươi hớn hở, phấn khởi cho cả gia đình

Trên đây là các thông tin liên quan tới ý nghĩa tên Long, người tên Long có ý nghĩa gì và bộ tên đệm cho tên Long hay, có ý nghĩa. Bài viết được cung cấp bởi Lý số Phương Đông. Ngoài ra, trong chuyên mục Ý nghĩa tên, xin mời bạn đọc tham khảo các ý nghĩa tên khác trong bảng dưới đây:

 

Incoming search terms:

 • con trai tên long
 • giải nghĩa tên Long
 • ho hợp với tên long
 • long ten dem
 • tên hải long có ý nghĩa gì
 • tên hay cho tên long
 • ten long ????
 • Tên đệm cho tên long
 • y nghia ten long

Xem ý nghĩa tên Loan, bộ tên đệm hợp tên Loan hay, có ý nghĩa

Ý nghĩa tên Loan, đặt tên Loan cho con có ý nghĩa gì

Theo tiếng Hán – Việt, “Loan” chính là chim Phượng mái, một loài chim thần tiên linh thiêng trong truyền thuyết. Theo hình ảnh cao quý của chim Loan, tên “Loan” để chỉ người con gái có dung mạo xinh đẹp, nhân cách thanh cao, phẩm chất vương giả & là người tài năng, đức hạnh, phúc hậu.

Xem ý nghĩa tên Bạch Loan, đặt tên Bạch Loan cho con có ý nghĩa gì

Loan là chim phượng mái linh thiêng, cao quý. Bạch là màu trắng màu của sự từ bi, đức hạnh. Bạch Loan có nghĩa con xinh đẹp, cao quý & hiền từ, đức độ, tấm lòng từ bi như chim Loan trắng

Xem ý nghĩa tên Bích Loan, đặt tên Bích Loan cho con có ý nghĩa gì

Loan là chim phượng mái linh thiêng, cao quý. Bích là loài ngọc bích quý giá, cao sang. Bích Loan nghĩa là con xinh đẹp, cao sang, tương lai giàu có, phú quý.

Xem ý nghĩa tên Châu Loan, đặt tên Châu Loan cho con có ý nghĩa gì

Loan là chim phượng mái linh thiêng, cao quý. Châu là châu báu, ngọc ngà. Châu Loan nghĩa là con xinh đẹp, cao quý như chim loan & là của báu trân quý của gia đình

Xem ý nghĩa tên Diệu Loan, đặt tên Diệu Loan cho con có ý nghĩa gì

“Diệu Loan” có nghĩa là con xinh đẹp, cao sang quyền quý như loài chim phượng mà vẫn giữ được phong thái diệu dàng, thùy mị

Xem ý nghĩa tên Hà Loan, đặt tên Hà Loan cho con có ý nghĩa gì

“Hà Loan” có nghĩa là dòng sông uốn khúc, quanh co nối liền không dừng. Đây là hình ảnh đẹp mang ý nghĩa trải dài miên man bất tận, thể hiện con người có ý chí biết vươn xa mạnh mẽ nhưng vẫn đằm thắm, dịu dàng chứ không ồn ào náo nhiệt

Xem ý nghĩa tên Hồng Loan, đặt tên Hồng Loan cho con có ý nghĩa gì

Hồng có nghĩa là tươi sáng còn Loan là tên 1 loài chim quyền quý biểu trưng cho sự uy nghiêm & giàu có. Tên Hồng Loan có ý nghĩa mong con xinh đẹp, quyền quý, cuộc sống tương lai sang giàu, thịnh vượng.

Xem ý nghĩa tên Kiều Loan, đặt tên Kiều Loan cho con có ý nghĩa gì

“Kiều” trong tiếng Hán – Việt có nghĩa là dáng dấp mềm mại đáng yêu chỉ về người con gái. “Loan” là chim phượng mái, một loài chim cao quý. “Kiều Loan” mang ý nghĩa con là người có dung mạo xinh đẹp, cao sang, dáng vẻ mềm mại, dịu dàng, kiều diễm, phẩm chất thanh cao, vương giả

Xem ý nghĩa tên Kim Loan, đặt tên Kim Loan cho con có ý nghĩa gì

“Kim Loan” có nghĩa là con chim phượng bằng vàng. Tên “Kim Loan” có nghĩa là cha mẹ mong con sẽ là người có cốt cách cao quý, thanh cao, xinh đẹp, phong thái uy quyền bậc nhất

Xem ý nghĩa tên Mai Loan, đặt tên Mai Loan cho con có ý nghĩa gì

Loan là chim phượng mái linh thiêng, cao quý. Mai là tên loài hoa mùa xuân, báo hiệu tin vui & may mắn. Mai Loan có nghĩa con xinh đẹp, cao sang, quý phái, tươi tắn, trẻ trung & mang lại may mắn, thịnh vượng

Xem ý nghĩa tên Minh Loan, đặt tên Minh Loan cho con có ý nghĩa gì

Loan là chim phượng mái linh thiêng, cao quý. Minh là thông minh, sáng dạ, như ánh bình minh chiếu rạng mang lại 1 ngày mới tốt đẹp. Minh Loan có nghĩa con xinh đẹp, cao sang, quý phái & thông minh, sáng dạ

Xem ý nghĩa tên Mỹ Loan, đặt tên Mỹ Loan cho con có ý nghĩa gì

Loan là chim phượng mái linh thiêng, cao quý. Mỹ có nghĩa là đẹp. Mỹ Loan là con chim loan xinh đẹp, quý phái. Tên này được đặt cho người con gái với mong muốn con có dung mạo xinh đẹp, cao sang

Xem ý nghĩa tên Ngọc Loan, đặt tên Ngọc Loan cho con có ý nghĩa gì

Loan là chim phượng mái linh thiêng, cao quý. Ngọc là ngọc ngà châu báu quý giá. Ngọc Loan có nghĩa con xinh đẹp, cao sang, quý giá như chim loan bằng ngọc

Xem ý nghĩa tên Như Loan, đặt tên Như Loan cho con có ý nghĩa gì

Như Loan có nghĩa con xinh đẹp, phong cách cao sang, quyền quy như chim Loan cao quý

Xem ý nghĩa tên Phương Loan, đặt tên Phương Loan cho con có ý nghĩa gì

“Phương Loan: là tên một loài chim quý, vóc dáng tao nhã, chỉ ăn sương mai, ăn cây trúc tươi non, ngủ trên cây ngô đồng ngàn năm. Phương Loan dùng để đặt tên cho bé gái với mong ước con sẽ tao nhã, thanh cao, xinh đẹp.”

Xem ý nghĩa tên Thạch Loan, đặt tên Thạch Loan cho con có ý nghĩa gì

Theo nghĩa Hán – Việt, “Lan” là tên một loài hoa quý, có hương thơm và sắc đẹp. “Thạch” là đá. Thạch Lan là hoa lan bằng đá. Tên này được đặt với ý nghĩa cao quý, xinh đẹp, thanh khiết, dịu dàng

Xem ý nghĩa tên Thanh Loan, đặt tên Thanh Loan cho con có ý nghĩa gì

“Thanh” là thanh bạch, trong sạch, “Loan” là loài chim cao quý. “Thanh Loan” mang ý nghĩa con xinh đẹp, phẩm chất thanh cao, trong sạch và mong muốn con có một đời sống sung túc, cao quý.

Xem ý nghĩa tên Thục Loan, đặt tên Thục Loan cho con có ý nghĩa gì

Theo tiếng Hán – Việt, “Loan” chính là chim Phượng mái, một loài chim thần tiên linh thiêng trong truyền thuyết. “Thục” có nghĩa là thành thạo, thuần thục, nói về những thứ đã quen thuộc, nói về sự tinh tường, tỉ mỉ. Theo hình ảnh cao quý của chim Loan, tên ” Thục Loan” để chỉ người con gái có dung mạo xinh đẹp, nhân cách thanh cao, phẩm chất vương giả & là người tài năng, tinh tường, chăm chỉ, cần mẫn, đức hạnh, phúc hậu.

Xem ý nghĩa tên Thúy Loan, đặt tên Thúy Loan cho con có ý nghĩa gì

Loan là chim phượng mái linh thiêng, cao quý. Thúy là tên 1 loài ngọc quý. Thúy Loan có nghĩa con xinh đẹp, cao sang, quý phái & quý giá

Xem ý nghĩa tên Thy Loan, đặt tên Thy Loan cho con có ý nghĩa gì

Loan là chim phượng mái linh thiêng, cao quý, Thy có nghĩa là thơ, mang ý mềm mại, nhẹ nhàng, có học thức. Thy Loan có nghĩa con thông minh, xinh đẹp, dịu dàng, có học thức & cốt cách cao sang, quý phái

Xem ý nghĩa tên Trúc Loan, đặt tên Trúc Loan cho con có ý nghĩa gì

Loan là chim phượng mái linh thiêng, cao quý. Trúc là cây trúc biểu tượng của tấm lòng quân tử thẳng ngay. Trúc Loan có nghĩa là con xinh đẹp, cao sang, quý phái, tấm lòng quân tử, sống thẳng ngay, trong sạch

Xem ý nghĩa tên Tuyết Loan, đặt tên Tuyết Loan cho con có ý nghĩa gì

Loan là chim phượng mái linh thiêng, cao quý. Tuyết là thể băng nhỏ màu trắng tinh khôi. Tuyết Loan nghĩa là con xinh đẹp, trong trắng thuần khiết, cao sang, quý phái

Xem ý nghĩa tên Xuân Loan, đặt tên Xuân Loan cho con có ý nghĩa gì

Loan là chim phượng mái linh thiêng, cao quý. Xuân là mùa xuân, mùa của niềm vui, hạnh phúc, may mắn. Xuân Loan mang ý nghĩa con xinh đẹp, trẻ trung, tươi tắn như chim loan bay trong mùa xuân

 

Trên đây là các thông tin liên quan tới ý nghĩa tên Loan, người tên Loan có ý nghĩa gì và bộ tên đệm cho tên Loan hay, có ý nghĩa. Bài viết được cung cấp bởi Lý số Phương Đông. Ngoài ra xin mời bạn đọc tham khảo các chuyên mục khác có tại website:

⇒ Năm 2018 đường sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe của bạn có gì biến động? Xem ngay tại Tử vi năm 2018 cho 60 hoa giáp

⇒ Bạn và người yêu/vợ/chồng có hợp tuổi nhau không, tra ngay tại 6 công cụ xem bói tình yêu, xem bói tuổi vợ chồng chính xác nhất

⇒ Xem ngày làm nhà, mua xe, xông đất, khai trương, cưới hỏi…. tốt nhất với tuổi của bạn trong năm 2018 chi tiết và chính xác nhất tại Danh sách công cụ xem ngày chuẩn nhất

Incoming search terms:

 • mai loan nghia la gi
 • ý nghĩa tên loan
 • tên loan họ gì
 • Thanh Loan co nghia la gi
 • ý nghĩa của chữ loan