Tên Cương có ý nghĩa gì? Gợi ý đặt tên đệm cho tên Cương hay và ý nghĩa

Sau đây là các thông tin về ý nghĩa tên Cương, người tên Cương có ý nghĩa gì, các bộ tên đệm cho tên Cương hay và ý nghĩa:

Ý nghĩa tên Cương

Theo Hán – Việt, “Cương” có nghĩa là mạnh mẽ, tráng kiện. “Cương” là để chị người cương trực, thẳng ngay, tính tình cứng rắn, dáng vẻ mạnh mẽ, tráng kiện. Tên này thường được đặt cho người con trai

 

xem ý nghĩa tên An Cương đẹp không

Ý nghĩa của tên: An là bình yên. An Chương là cái đẹp rõ ràng, hàm nghĩa con người trí tuệ, tài giỏi

xem ý nghĩa tên An Cương đẹp không

Ý nghĩa của tên: An là bình yên. An Cương là biên giới bình yên, hàm nghĩa con người tài giỏi

xem ý nghĩa tên Duy Cương đẹp không

Ý nghĩa của tên: cương nghị, vững vàng hay chính trực

xem ý nghĩa tên Hoàng Cương đẹp không

Ý nghĩa của tên: cương nghị, vững vàng hay chính trực

xem ý nghĩa tên Hữu Cương đẹp không

Ý nghĩa của tên: cương nghị, vững vàng hay chính trực

xem ý nghĩa tên Mạnh Cương đẹp không

Ý nghĩa của tên: cương nghị, vững vàng hay chính trực

xem ý nghĩa tên Việt Cương đẹp không

Ý nghĩa của tên: cương nghị, vững vàng hay chính trực

 

Bài viết ý nghĩa tên Cương, đặt tên Cương cho con thuộc chuyên mục xem ý nghĩa tên. Bài viết được cung cấp bởi http://lysophuongdong.vn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *