Xem ý nghĩa tên Lập, tổng hợp bộ tên đệm đặt cho tên Lập

Ý nghĩa tên Lập, đặt tên Lập cho con có ý nghĩa gì

Nghĩa Hán Việt là đứng thẳng, thể hiện bản lĩnh nghiêm túc, chính chắn, rõ ràng

Xem ý nghĩa tên Quang Lập, đặt tên Quang Lập cho con có ý nghĩa gì

Quang nghĩa là ánh sáng. Quang Lập ngụ ý con người thẳng thắn, trung thực rõ ràng

Xem ý nghĩa tên Quốc Lập, đặt tên Quốc Lập cho con có ý nghĩa gì

Quốc là nước nhà. Quốc Lập là non nước vững bền, chỉ người con trai chí khí hiên ngang, hành sự mạnh mẽ

Trên đây là các thông tin liên quan tới ý nghĩa tên Lập, người tên Lập có ý nghĩa gì và bộ tên đệm cho tên Lập hay, có ý nghĩa. Bài viết được cung cấp bởi Lý số Phương Đông. Ngoài ra, trong chuyên mục Ý nghĩa tên, xin mời bạn đọc tham khảo các ý nghĩa tên khác trong bảng dưới đây:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *