Xem ý nghĩa tên Liêm, Đặt tên Liêm cho con có hợp không

Xem ý nghĩa tên Liêm, đặt tên Liêm có ý nghĩa gì

Theo tiếng Hán – Việt “Liêm” có nghĩa là đức tính trong sạch, ngay thẳng, không tham của người khác, không tơ hào của công. Đây là tên thường đặt cho người con trai với mong muốn con có phẩm chất trong sạch, ngay thẳng, không tham lam

Xem ý nghĩa tên Bảo Liêm, đặt tên Bảo Liêm có ý nghĩa gì

“Liêm” có nghĩa là đức tính trong sạch, ngay thẳng. Bảo là qúy báu. Bảo Liêm có nghĩa con như báu vật quý giá của gia đình & sẽ là người trong sạch thẳng ngay.

Xem ý nghĩa tên Bích Liêm, đặt tên Bích Liêm có ý nghĩa gì

Bích là xanh biếc. Bích Liêm là bức rèm xanh, ngụ ý sự thanh cao tuyệt mỹ

Xem ý nghĩa tên Hằng Liêm, đặt tên Hằng Liêm có ý nghĩa gì

Hằng là mặt trăng. Hằng Liêm nghĩa là rèm trăng, chỉ người con gái cao quý đẹp đẽ

Xem ý nghĩa tên Hạnh Liêm, đặt tên  Liêm có ý nghĩa gì

Hạnh là đức hạnh. Hạnh Liêm chỉ con người đức hạnh liêm khiết rõ ràng

Xem ý nghĩa tên Hiểu Liêm , đặt tên Hiểu Liêm có ý nghĩa gì

Hiểu là buổi sáng. Hiểu Liêm là tên dùng chỉ người con trai tư chất đĩnh ngộ, phấm cách cao quý

Xem ý nghĩa tên Hiếu  Liêm, đặt tên Hiếu Liêm có ý nghĩa gì

“Liêm” có nghĩa là đức tính trong sạch, ngay thẳng. Hiếu là hiếu thảo, hiếu thuận. Hiếu Liêm có nghĩa cha mẹ mong con biết hiếu kính với ông bà cha mẹ, tính tình thẳng thắng, liêm khiết, là người tốt

Xem ý nghĩa tên Hoa Liêm, đặt tên Hoa Liêm có ý nghĩa gì

Hoa Liêm nghĩa là rèm hoa, ngụ ý con người đứng đắn tỏ tường

Xem ý nghĩa tên Hoàng Liêm, đặt tên Hoàng Liêm có ý nghĩa gì

Hoàng là màu vàng. Hoàng Liêm chỉ rèm vàng, ngụ ý con người thanh cao quý phái

Xem ý nghĩa tên Hồng Liêm, đặt tên Hồng Liêm có ý nghĩa gì

“Liêm” có nghĩa là đức tính trong sạch, ngay thẳng. Hồng là màu đỏ, màu của niềm vui, may mắn, cát tường. Hồng Liêm có nghĩa là cha mẹ mong con xinh đẹp, sống vui tươi & thanh liêm, trong sáng

Xem ý nghĩa tên Hương Liêm, đặt tên Hương Liêm có ý nghĩa gì

Hương là mùi thơm. Hương Liêm là rèm thơm, chỉ vào nơi cao quý, đường hoàng

Xem ý nghĩa tên Phúc Liêm, đặt tên Thanh Liêm có ý nghĩa gì

“Liêm” có nghĩa là đức tính trong sạch, ngay thẳng. Phúc là may mắn, tốt lành. Phúc Liêm có nghĩa cha mẹ mong con sống liêm khiết, trong sạch, luôn gặp may mắn, phúc đức, giàu sang

Xem ý nghĩa tên Thanh  Liêm, đặt tên  Liêm có ý nghĩa gì

“Thanh Liêm” có nghĩa là cha mẹ mong con có đức tính trong sạch, ngay thẳng, không tham lam

Xem ý nghĩa tên Thúy Liêm, đặt tên Thúy Liêm có ý nghĩa gì

Thúy là xanh biếc. Thúy Liêm chỉ người có đạo đức thanh khiết

Xem ý nghĩa tên Vĩnh Liêm, đặt tên Vĩnh Liêm có ý nghĩa gì

“Liêm” có nghĩa là đức tính trong sạch, ngay thẳng. Vĩnh có nghĩa là mãi mãi, mang ý nghĩa trường tồn, vĩnh viễn. Vĩnh Liêm có nghĩa là cha mẹ mong con sống trong sạch, ngay thẳng, liêm khiết cả đời tự hào không gian tham

Xem ý nghĩa tên Vũ Liêm, đặt tên Vũ Liêm có ý nghĩa gì

Vũ là võ. Vũ Liêm chỉ con người chính trực khí khái, liêm khiết mạnh mẽ

Xem ý nghĩa tên Xuân Liêm, đặt tên Xuân Liêm có ý nghĩa gì

Xuân là mùa xuân. Xuân Liêm có nghĩa là rèm xuân, chỉ người con gái phẩm hạnh đoan trang đẹp đẽ

Trên đây là các thông tin liên quan tới ý nghĩa tên Liêm, người tên Liêm có ý nghĩa gì và bộ tên đệm cho tên Liêm hay, có ý nghĩa. Bài viết được cung cấp bởi Lý số Phương Đông. Ngoài ra, trong chuyên mục Ý nghĩa tên, xin mời bạn đọc tham khảo các ý nghĩa tên khác trong bảng dưới đây:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *