Xem ý nghĩa tên Luận, đặt tên Luận mang ý nghĩa gì

Ý nghĩa tên Luận, đặt tên Luận cho con có ý nghĩa gì

Nghĩa Hán Việt là trao đổi, thể hiện kiến thức tư duy, thái độ chia sẻ cầu thị

Xem ý nghĩa tên Minh Luận, đặt tên Minh Luận cho con có ý nghĩa gì

Minh là rõ ràng. Minh Luận là trao đổi tường tận, hàm nghĩa con người tri thức giỏi giang, thái độ cầu thị tốt đẹp

Xem y nghĩa tên Ngọc Luận, đặt tên Ngọc Luận cho con có ý nghĩa gì

Ngọc là đá quý. Ngọc Luận là lời trao đổi quý như vàng ngọc, thể hiện khí chất, tư cách con người

Trên đây là các thông tin liên quan tới ý nghĩa tên Luận, người tên Luận có ý nghĩa gì và bộ tên đệm cho tên Luận hay, có ý nghĩa. Bài viết được cung cấp bởi Lý số Phương Đông. Ngoài ra, trong chuyên mục Ý nghĩa tên, xin mời bạn đọc tham khảo các ý nghĩa tên khác trong bảng dưới đây:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *