Xem ý nghĩa tất cả các tên đệm cho tên Quốc theo nghĩa hán việt

Danh mục bài viết

Ý nghĩa tên Quốc là gì:

Là đất nước, là quốc gia, dân tộc, mang ý nghĩa to lớn, nhằm gửi gắm những điều cao cả, lớn lao nên thường dùng đặt tên cho con trai để hi vọng mai sau có thể làm nên việc lớn.

Hãy yêu đất nước mình, có khả năng lãnh đạo

Sau đây là danh sách tổng hợp tên ghép chữ Quốc hay, bộ tên đệm cho tên Quốc có ý nghĩa theo gốc hán việt.

 

Xem ý nghĩa tên An Quốc

“An” theo nghĩa Hán Việt có nghĩa là nhẹ nhàng, an lành, yên bình giống như chính bộ chữ viết ra nó, “Quốc” là đất nước, là quốc gia, dân tộc, mang ý nghĩa to lớn, nhằm gửi gắm những điều cao cả, lớn lao. Tên “An Quốc” ý chỉ mong ước con sẽ là người tài giỏi có thể lãnh đạo quốc gia.

Xem ý nghĩa tên Ân Quốc

Ghi nhớ về công đức, ân nghĩa mang tầm vóc lớn lao, gắn liền với tổ quốc non sông

Xem ý nghĩa tên Anh Quốc

 

Sau này con sẽ là mt chàng trai anh minh, giúp sức xây dựng đất nước

Xem ý nghĩa tên Ánh Quốc

Quốc Ánh được hiểu là ánh sáng nước nhà, thể hiện nguyện ước cha mẹ sau này con sẽ trở thành người hữu ích cho đất nước

Xem ý nghĩa tên Ấu Quốc

Quốc là đất nước. Quốc Ấu dùng ví như giấc mơ nhỏ bé về đất nước, tươi đẹp và tốt lành

Xem ý nghĩa tên Bái Quốc

Quốc là nước nhà. Quốc Bái ngụ ý tôn vinh nước nhà, hàm nghĩa cha mẹ mong con sẽ trở thành người con dân trung tín

Xem ý nghĩa tên Bản Quốc

Quốc là nước nhà. Quốc Bản là nền tảng nước nhà, chỉ vào con người có tài năng kinh bang tế thế, phù trợ quốc gia

Xem ý nghĩa tên Bảo Quốc

Con sẽ là một chàng trai mạnh mẽ, dũng cảm để bảo vệ đất nước

Xem ý nghĩa tên Biểu Quốc

Quốc Biểu có nghĩa làm sáng tỏ nước nhà, thể hiện con người có khí phách tài năng

Xem ý nghĩa tên Bình Quốc

Tên con như niềm mong muốn đất nước hòa bình, trọn niềm vui, yên ổn, an định.

Xem ý nghĩa tên Bửu Quốc

Quốc Bửu là đọc trại từ Quốc Bảo, nghĩa là vật quý quốc gia, hàm nghĩa con là điều trân quý nhất của cha mẹ

Xem ý nghĩa tên Ca Quốc

Lấy tên bài hát chính thức của một nước đặt cho con thể hiện sự trang nghiêm hào sảng của 1 bản hùng ca dân tộc. Đặt tên này cho con bố mẹ hàm ý con sẽ có diện mạo và phẩm chất uy nghiêm, có đạo đức và lối sống tốt.

Xem ý nghĩa tên Chấn Quốc

Quốc Chấn là sự rung động quốc gia, hàm ý con cái sẽ trở thành người rường cột cho đất nước

Xem ý nghĩa tên Chánh Quốc

Quốc Chánh là điều cốt lõi của nước nhà, hàm nghĩa người trụ cột, công minh, chính đạo

Xem ý nghĩa tên Chí Quốc

Quốc Chí chỉ vào con người có hoài bão quốc gia, tài năng đảm lược siêu phàm

Xem ý nghĩa tên Chuẩn Quốc

Quốc lànước nhà. Quốc Chuẩn thể hiện khát vọng cha mẹ mong con là người có ích cho quốc gia dân tộc

Xem ý nghĩa tên Cường Quốc

“Cường” theo tiếng Hán Việt là lực lưỡng, uy lực với nghĩa bao hàm sự nổi trội về thể chất, mạnh khỏe trên nhiều phương diện. Với “Quốc” là quốc gia – đất nước, tổ quốc… Tên gọi “Cường Quốc” thể hiện mong muốn của cha mẹ: trong tương lai con sẽ trở thành người tài năng, đức độ, dùng tài năng của mình đóng góp cho đất nước ngày càng hùng mạnh, cường thịnh.

Xem ý nghĩa tên Đại Quốc

 

Mong con sẽ khỏe mạnh, to cao nhất nhà

Xem ý nghĩa tên Dân Quốc

Quốc Dân nghĩa là dân nước, chỉ người hành động trung nghĩa, vì đất nước nhân dân làm việc

Xem ý nghĩa tên Đăng Quốc

Theo nghĩa Hán – Việt “Quốc ” nghĩa là quốc gia, đất nước,”Đăng” có nghĩa là ngọn đèn. Tên Đăng dựa trên hình ảnh đó mang ý nghĩa là sự soi sáng và tinh anh.”Quốc Đăng” mong muốn con luôn là người làm được những công việc lớn, những công việc quan trọng, và là ngọn đèn chiếu sáng của quốc gia và gia đình.

Xem ý nghĩa tên Đạo Quốc

Theo nghĩa Hán – Việt “Quốc ” nghĩa là quốc gia, đất nước, “đạo” nghĩa là con đường, là hướng đi chỉ lối cho con người đi đúng hướng và rạng rỡ cho bản thân mình.”Quốc Đạo” Mong muốn con làm được những việc lớn cho quốc gia, và luôn sống đạo nghĩa với mọi người

Xem ý nghĩa tên Đạt Quốc

mong con học vấn thông suốt và thành đạt nhất nước nhà

Xem ý nghĩa tên Diệu Quốc

Theo nghĩa Hán – Việt, “Diệu”có nghĩa là đẹp, là tuyệt diệu, ý chỉ những điều tuyệt vời được tạo nên bởi sự khéo léo, kì diệu. “Quốc ” nghĩa là quốc gia, đất nước, “đạo” nghĩa là con đường, là hướng đi chỉ lối cho con người đi đúng hướng và rạng rỡ cho bản thân mình. “Diệu Quốc” có nghĩa là cuộc sống ấm no. Tên “Diệu Quốc” mang ý nghĩa con sẽ thực hiện được những ước mơ lớn trong đời. Chúc con là một đứa trẻ khỏe mạnh thành công

Xem ý nghĩa tên Đình Quốc

Theo nghĩa Hán – Việt “Quốc ” nghĩa là quốc gia, đất nước, “Đình” có nghĩa là ổn thỏa, thòa đáng thể hiện sự sắp xếp êm ấm.”Quốc Đình” Mong muốn cuộc sống con yên bình như đất nước của chúng ta hiện nay.

Xem ý nghĩa tên Định Quốc

Theo nghĩa Hán – Việt “Quốc ” nghĩa là quốc gia, đất nước,”Định” có nghĩa là sự kiên định, không đổi dời, bất biến. Tên Định ý chỉ về tính cách con người kiên định, rạch ròi.”Quốc Định” mong muốn con có ý chí kiên cường, không thay đổi trước mọi hoàn cành, là người có thể làm được việc lớn cho quốc gia.

Xem ý nghĩa tên Đô Quốc

Quốc Đô nghĩa là đô thành đất nước, hàm nghĩa chỉ con người quan trọng, giá trị với xã hội

Xem ý nghĩa tên Độ Quốc

 

Quốc là nước nhà. Quốc Độ là phong thái độ lượng to lớn

Xem ý nghĩa tên Đôn Quốc

Quốc là nước nhà. Quốc Đôn có nghĩa là lòng khoan nhượng của nước nhà, ngụ ý con người tài giỏi hiền lành

Xem ý nghĩa tên Đức Quốc

Quốc là nước nhà. Quốc Đức là đạo đức nước nhà

Xem ý nghĩa tên Dũng Quốc

Theo nghĩa Hán – Việt, “Dũng” là sức mạnh, can đảm người có khí phách, người gan dạ, dũng khí, “Quốc” nghĩa là quốc gia, đất nước. Tên “Quốc Dũng” được đặt với mong muốn con là người anh dũng, tài giỏi xuất chúng, có thể đảm nhận những công việc to lớn của đất nước.

Xem ý nghĩa tên Duy Quốc

Duy trong tiếng hán việt có nghĩa là sự tư duy, suy nghĩ thấu đáo. Quốc là đất nước, là quốc gia, dân tộc, mang ý nghĩa to lớn, lớn lao. Đặt tên “Duy Quốc” là mong muốn con sẽ thông minh, tài giỏi, làm được những việc lớn láo, được nhiều phúc lộc to lớn, cuộc sống đầy đủ, viên mãn

Xem ý nghĩa tên Gia Quốc

Theo tiếng hán việt Quốc là đất nước, là quốc gia, dân tộc, mang ý nghĩa to lớn, nhằm gửi gắm những điều cao cả. “Gia” trong nghĩa Hán-Việt còn là gia đình, là mái nhà nơi mọi người sum vầy, sinh hoạt bên nhau. Ngoài ra chữ Gia còn có nghĩ là xinh đẹp, ưu tú, mang phẩm chất cao quý. “Quốc Gia” mang ý nghĩa tự hào, tầm vóc to lớn, mong con có thể làm nên được những điều cao cả, giúp ích cho đất nước.

Xem ý nghĩa tên Giang Quốc

Theo nghĩa Hán – Việt, “Giang”có nghĩa là đẹp, là tuyệt diệu, ý chỉ những điều tuyệt vời được tạo nên bởi sự khéo léo, kì diệu. “Quốc ” nghĩa là quốc gia, đất nước, “Quốc Giang” có nghĩa là cuộc sống ấm no. Tên “Quốc Giang” mang ý nghĩa con sẽ thực hiện được những ước mơ lớn trong đời. Chúc con là một đứa trẻ khỏe mạnh thành công.

Xem ý nghĩa tên Hải Quốc

Mong muốn con làm được những việc to lớn ,gánh vác những trọng trách lớn lao

Xem ý nghĩa tên Hiếu Quốc

Chữ “hiếu” theo tiếng Hán – Việt là nền tảng đạo đức, gắn liền với nhân cách làm người theo tư tưởng của người phương Đông. “Hiếu” thể hiện sự tôn kính, quý trọng, luôn biết ơn, ghi nhớ những bậc sinh thành, trưởng bối, có công ơn với mình. Tên “Hiếu Quốc” là nói đến người có tài năng, giỏi giang. Cha mẹ mong con sẽ thành tài, làm được những việc vĩ đại để cống hiến cho Tổ Quốc, đất nước mình

Xem ý nghĩa tên Hòa Quốc

Mong muốn có được sự yên bình, cuộc sống thoải mái

Xem ý nghĩa tên Hoàng Quốc

Mong muốn con sẽ làm nên nghiệp lớn, giàu sang phú quý.

Xem ý nghĩa tên Hưng Quốc

Con sẽ có cuộc sống sung túc, hưng thịnh

Xem ý nghĩa tên Huy Quốc

Quốc Huy là rạng rỡ nước nhà, ngụ ý cha mẹ mong con trở thành người hữu dụng trong xã hội, làm điều tốt đẹp cho nước nhà

 

Xem ý nghĩa tên Khương Quốc

Theo nghĩa Hán – Việt “Quốc ” nghĩa là quốc gia, đất nước,”Khương” cũng mang ý nghĩa như chỉ sự yên ổn, an bình hoặc được dùng khi nói đến sự giàu có, đủ đầy.”Khương Quốc” mang ý nghĩa con là người đa tài nhanh trí, tính tình mạnh mẽ, có bản lĩnh, ba mẹ hy vọng con sau này sẽ làm nên việc lớn

Xem ý nghĩa tên Minh Quốc

Thông minh, có ích cho đất nước, tiền đồ rạng rỡ

Xem ý nghĩa tên Nam Quốc

“Nam Quốc” là một cái tên được đặt nhằm thể hiện tình yêu đất nước của ba mẹ, và ba mẹ mong con cũng yêu quý đất nước mình. Đặt tên “Nam Quốc” như lời nhắn, lời dạy của cha mẹ chỉ dẫn đường lối đúng đắn cho con trở thành một bậc nam nhi đúng nghĩa

Xem ý nghĩa tên Thanh Quốc

Theo tiếng hán việt Quốc là đất nước, là quốc gia, dân tộc, mang ý nghĩa to lớn, nhằm gửi gắm những điều cao cả, lớn lao nên thường dùng đặt tên cho con trai để hi vọng mai sau có thể làm nên việc lớn. Kết hợp chữ “Thanh” nhằm mong con sẽ có cốt cách thanh cao, sống trong sạch và liêm khiết

Xem ý nghĩa tên Việt Quốc

Hãy cố gắng vì đất nước Việt Nam thân yêu con nhé

 

Trên đây là các thông tin về ý nghĩa tên QUốc, tổng hợp bộ tên lót chữ QUốc, bộ tên đệm cho tên QUốc theo hán việt. Bài viết thuộc chuyên mục Xem ý nghĩa tên.

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *