Tên Binh có ý nghĩa gì? Gợi ý đặt tên đệm cho tên Binh

Sau đây là các thông tin về ý nghĩa tên Binh, người tên Binh có ý nghĩa gì, các bộ tên đệm cho tên Binh hay và ý nghĩa:

Xem ý nghĩa tên Binh:

Nghĩa Hán Việt là vũ khí, quân lính, hàm nghĩa lực lượng giỏi giang, kỷ luật, có tinh thần hành động.

Đặt tên Lộc Binh có ý nghĩa gì

Lộc Binh nghĩa là người lính may mắn, tài giỏi, thể hiện mong muốn của mẹ cha, con cái trở thành người hữu ích, tận tụy và dũng cảm với cuộc đời.

Đặt tên Phúc Binh có ý nghĩa gì

Phúc là may mắn. Phúc Binh nghĩa là người lính hạnh phúc, đồng nghĩa với mong muốn của cha mẹ về con cái sẽ hạnh phúc trong đời sống sau này, đảm nhiệm mọi việc tốt đẹp, tận tụy nỗ lực không ngừng.

 

Bài viết ý nghĩa tên Binh, đặt tên Binh cho con thuộc chuyên mục xem ý nghĩa tên. Bài viết được cung cấp bởi http://lysophuongdong.vn

 

Xem ý nghĩa tên
A B C D G H K L M N
An Bách Cảnh Danh Gia Kha Lam Mai Na
Anh Ban Cao Dân Giang Hạ Khá Lan Mạnh Nam
Ánh Bảo Cát Di Hải Khải Lành Mẫn Nga
Băng Cầm Diễm Hàn Khang Lâm Miên Ngạn
Bằng Cẩm Diệp Hạnh Khanh Lập Minh Ngân
Bích Cẩm Dung Hào Khiêm Lệ Mộc Nghi
Bích Châm Dũng Hảo Khôi Liêm Mộng Nghị
Bình Châu Duy Hằng Khuê Linh Mỹ Nghĩa
Chi Duyên Hân Khương Loan Mỵ Nghiêm
Chiến Dương Hậu Kiên Long Ngọc
Chinh Đại Hiên Kiệt Lộc Nguyên
Chính Đan Hiền Kiều Lợi Nguyệt
Chung Đào Hiển Kim Luân Ngữ
Chuyên Đạo Hiệp Kỳ Luận Nhã
Chương Đạt Hiếu Lương Nhi
Đăng Hoa Ly Nhiên
Cúc Đoan Hoài
Cương Đoàn Hoan
Cường Đông Hoàn
Đồng Hoành
Đức Hồng
Hồng
Huân
Huế
Huệ
Hùng
Huy
Huyên
Huyền
Hưng
Hương
Hữu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *