Tên Cơ có ý nghĩa gì? Gợi ý đặt tên đệm cho tên Cơ hay và ý nghĩa

Sau đây là các thông tin về ý nghĩa tên Cơ, người tên Cơ có ý nghĩa gì, các bộ tên đệm cho tên Cơ hay và ý nghĩa:

Ý nghĩa tên Cơ

Nghĩa Hán Việt là nền nhà, căn nguyên, ngụ ý vị trí gốc rễ quan trọng, vai trò quyết định tất cả.

xem ý nghĩa tên Đăng Cơ  là gì

Đăng là nhảy lên. Đăng Cơ là sự tiến triển tốt đẹp từ gốc rễ, hàm nghĩa cha mẹ mong con trưởng thành vững chắc, thành công ổn định trong đời.

xem ý nghĩa tên Gia Cơ là gì

Gia là gia đình. Gia Cơ hàm nghĩa, con là gốc rễ phát triển gia đình, nền tảng hạnh phúc.

xem ý nghĩa tên Hạ Cơ là gì

Hạ là tốt lành, cung chúc. Hạ Cơ là nền tảng tốt lành, chỉ vào người con gái tốt phước, đẹp đẽ

xem ý nghĩa tên Hoàng Cơ là gì

Hoàng là vua chúa. Hoàng Cơ là gốc rễ vua chúa, tỏ ý mong mỏi con cái hiển đạt, phú quý, tạo dựng cơ nghiệp lớn lao.

xem ý nghĩa tên Vĩnh Cơ là gì

Vĩnh là dài lâu. Vĩnh Cơ thể hiện ước mơ cha mẹ mong con cái nối nghiệp nhà, phát triển dòng tộc, gốc rễ tông họ bền vững dài lâu.

 

Bài viết ý nghĩa tên Cơ, đặt tên Cơ cho con thuộc chuyên mục xem ý nghĩa tên. Bài viết được cung cấp bởi http://lysophuongdong.vn

 

Incoming search terms:

  • Con gái tên Cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *