Tổng hợp tất cả bộ chữ lót tên Quyền hay và ý nghĩa nhất

Ý nghĩa tên Quyền:

 

Theo nghĩa Hán – Việt, Quyền có nghĩa là quyền lực, sức mạnh trong tay người có trí tuệ, có địa vị trong xã hội. Ngoài ra Quyền còn dùng để nói đến những người quyền quý, cao sang. Đặt con tên Quyền là mong con sau này được tài giỏi, có quyền lực.

 

Sau đây là bộ tên lót chữ Quyền, đặt tên đệm cho tên Quyền hay và ý nghĩa tên theo nghĩa Hán Việt, nếu tên lót chữ Quyền mà bạn muốn tra không có trong bài viết, xin hãy để lại thông tin tại mục bình luận để được tư vấn trực tuyến:

 

Đặt tên An Quyền có ý nghĩa gì:

 

An là bình yên. An Quyền là quyền lực bình yên, chỉ vào người có thế lực tài năng

Đặt tên Anh Quyền có ý nghĩa gì:

Quyền là sức mạnh, kết quả năng lực đạt được. Quyền Anh là thái độ rõ ràng, tôn trọng người khác, có tính chất tha nhân cầu thị, bao dung hành động với người ta.

Đặt tên Đức Quyền có ý nghĩa gì:

 

Quyền là uy thế. Quyền Đức là đức độ uy thế to lớn

Đặt tên Duy Quyền có ý nghĩa gì:

 

Duy trong tiếng Hán Việt có nghĩa là sự tư duy, suy nghĩ thấu đáo. Quyền có nghĩa là quyền lực, sức mạnh trong tay người có trí tuệ, có địa vị trong xã hội. Ngoài ra Quyền còn dùng để nói đến những người quyền quý, cao sang. Đặt con tên Duy Quyền là mong con sau này được tài giỏi, có quyền lực, được mọi người nể trọng, biết bình tĩnh giải quyết vấn đề không bộp chộp hành xử, có trí tuệ, thông minh & tinh tường.

Đặt tên Hiếu Quyền có ý nghĩa gì:

 

Chữ Hiếu là một trong những chữ ý nghĩa, mang nền tảng đao đức, gắn liền với nhân cách làm người theo tư tưởng của người phương Đông. Hiếu thể hiện sự tôn kính, quý trọng, luôn biết ơn, ghi nhớ những bậc sinh thành, trưởng bối, có công ơn với mình. Hiếu là hiếu thảo, hiếu kính, hiếu trung. Quyền có nghĩa là quyền lực, sức mạnh trong tay người có trí tuệ, có địa vị trong xã hội. Ngoài ra Quyền còn dùng để nói đến những người quyền quý, cao sang. Đặt con tên Hiếu Quyền là mong con sau này được tài giỏi, có quyền lực, có tấm lòng hiếu thảo, tận trung, tận hiếu với đất nước, được mọi người nể trọng.

Đặt tên Hữu Quyền có ý nghĩa gì:

 

Theo nghĩa Hán-Việt, chữ Hữu nghĩa là có, đầy đủ. Quyền có nghĩa là quyền lực, sức mạnh trong tay người có trí tuệ, có địa vị trong xã hội. Ngoài ra Quyền còn dùng để nói đến những người quyền quý, cao sang. Đặt con tên Hữu Quyền là mong con sau này được trí tuệ toàn vẹn, đầy đủ tài năng, có quyền lực, được mọi người nể trọng.

Đặt tên Khải Quyền có ý nghĩa gì:

 

Khải trong Hán – Việt có nghĩa là vui mừng, hân hoan. Quyền có nghĩa là quyền lực, sức mạnh trong tay người có trí tuệ, có địa vị trong xã hội. Ngoài ra Quyền còn dùng để nói đến những người quyền quý, cao sang. Đặt con tên Khải Quyền là mong con sau này được tài giỏi, có quyền lực, sống vui vẻ, được mọi người nể trọng.

Đặt tên Khánh Quyền có ý nghĩa gì:

 

Theo tiếng Hán – Việt, Khánh được dùng để chỉ những sự việc vui mừng, mang cảm giác hân hoan, thường dùng để diễn tả không khí trong các buổi tiệc, buổi lễ ăn mừng. Quyền có nghĩa là quyền lực, sức mạnh trong tay người có trí tuệ, có địa vị trong xã hội. Ngoài ra Quyền còn dùng để nói đến những người quyền quý, cao sang. Đặt con tên Khánh Quyền là mong con sau này được tài giỏi, có quyền lực, đức hạnh, được mọi người nể trọng.

Đặt tên Minh Quyền có ý nghĩa gì:

 

Trong tiếng Hán Việt, bên cạnh nghĩa là ánh sáng, sự thông minh tài trí được ưa dùng khi đặt tên, Minh còn có nghĩa chỉ các loại cây mới nhú mầm, hoặc sự vật mới bắt đầu xảy ra (bình minh) thể hiện sự khởi tạo những điều tốt đẹp. Quyền có nghĩa là quyền lực, sức mạnh trong tay người có trí tuệ, có địa vị trong xã hội. Ngoài ra Quyền còn dùng để nói đến những người quyền quý, cao sang. Đặt con tên Minh Quyền là mong con sau này được tài giỏi, thông minh, có quyền lực, được mọi người nể trọng.

Đặt tên Nam Quyền có ý nghĩa gì:

 

Nam có ý nghĩa như kim nam châm trong la bàn, luôn luôn chỉ đúng về phía nam, nhằm mong muốn sự sáng suốt, có đường lối đúng đắn để trở thành một bậc nam nhi đúng nghĩa. Quyền có nghĩa là quyền lực, sức mạnh trong tay người có trí tuệ, có địa vị trong xã hội. Ngoài ra Quyền còn dùng để nói đến những người quyền quý, cao sang. Đặt con tên Nam Quyền là mong con sau này được tài giỏi, thông minh, sáng suốt, có quyền lực, được mọi người nể trọng

Đặt tên Nhân Quyền có ý nghĩa gì:

 

Nhân trong tiếng Hán Việt có nghĩa là người, thiên chỉ về phần tính cách vì Nhân còn có nghĩa là phần giá trị cốt lõi bên trong. Và ở một nghĩa khác Nhân còn ý chỉ sự việc do con người tạo ra, tùy thuộc vào hành động đó mà mang lại kết quả tốt hoặc xấu. Quyền có nghĩa là quyền lực, sức mạnh trong tay người có trí tuệ, có địa vị trong xã hội. Ngoài ra Quyền còn dùng để nói đến những người quyền quý, cao sang. Đặt con tên Nhân Quyền là mong con sau này được tài giỏi, có quyền lực, sống nhân hậu, lương thiện, biết yêu thương, luôn làm việc tốt để hưởng quả ngọt, được mọi người nể trọng.

Đặt tên Thanh Quyền có ý nghĩa gì:

 

Theo nghĩa Hán – Việt, Thanh có nghĩa là màu xanh, tuổi trẻ, còn là sự thanh cao, trong sạch, thanh bạch. Quyền có nghĩa là quyền lực, sức mạnh trong tay người có trí tuệ, có địa vị trong xã hội. Ngoài ra Quyền còn dùng để nói đến những người quyền quý, cao sang. Đặt con tên Thanh Quyền là mong con sau này được tài giỏi, có quyền lực, sống thanh bạch, thanh cao, được mọi người nể trọng.

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *